Mimoriadne zasadnutie MZ 30. 10. 2017

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program zasadnutia
Prehľad zasadnutí a prítomnosti poslancov

Rokovania sa zúčastnili ôsmi poslanci, p. Kalmár bol ospravedlnený.
Rokovanie trvalo do 17:00.

1. Návrh na zmenu textovej časti uznesenia č. 303 zo dňa 29.6.2017 spolufinancovanie projektu „Radšej odbornú učebňu ako liečebňu“, označeného kódom IROP-P02SC222-2016-13
Uznesenie z predošlého rokovania bolo potrebné preformulovať na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva. Poslanci návrh jednohlasne podporili.

2. Vyhodnotenie projektu Participatívneho rozpočtu Mestskej časti Bratislava- Rusovce na rok 2017
P. Kubicová z MÚ predstavila výsledky hlasovania o projektoch participatívneho rozpočtu. Občania najviac podporili vybudovanie šmykľavky na detskom ihrisku pri pošte. Na druhom mieste podporili projekt úpravy zberných miest na separovaný odpad a ich vybavenie informačnými tabuľami.
P. Kubicová uviedla, že pilotné hlasovanie o projektoch bolo úspešné.
Prednosta p. Beracka uviedol, že úrad urobil nezáväzné verejné obstarávanie na šmykľavku, v ktorom boli tri ponuky, iba jedna môže byť ale realizovaná v tomto roku. Úpravu terénu bude musieť zabezpečiť obec, aby nebol prekročený rozpočet participatívneho rozpočtu.
P. Jenčík vysvetlil, že bohužiaľ cena certifikovaných herných prvkov je dosť vysoká, čo nemilo prekvapilo aj p. Glazer Opitza. Navrhol tiež skoré stretnutie k úprave pravidiel participatívneho rozpočtu, kým si účastníci pamätajú, čo by bolo treba vylepšiť.
P. Lošonský uviedol, že ak niečo z tohtoročného rozpočtu ostane, mohlo by sa použiť na časť druhého projektu, napríklad na mapu zberných miest. S týmto názorom sa nestotožnili ostatní poslanci, jednak si nemyslia, že by niečo ostalo a radšej by druhý projekt riešili komplexnejšie budúci rok.
Poslanci výsledky hlasovania schválili jednohlasne.
Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 01 Nov, 2017 [16:49 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?