Mimoriadne zasadnutie MZ 27. 7. 2017

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program zasadnutia
Prehľad zasadnutí a prítomnosti poslancov

Rokovania sa zúčastnili všetci deviati poslanci, rokovanie trvalo do 17:35.

1. Participatívny rozpočet Mestskej časti Bratislava - Rusovce na rok 2017
Poslanci začiatkom roka vyčlenili na participatívny rozpočet sumu 2 500€. P. Vandrašeková predložila na rokovanie návrh pravidiel participácie vypracovaných na pracovnom stretnutí poslancov, ktorý vychádza z podobných princípov, ako už pred pár mesiacmi predložili poslanci Kalmár a Tuleková. P. Lošonský uviedol, že predložený návrh ešte mierne upravila finančná komisia.
V predloženom návrhu bol termín na podávanie projektov do 31.8. P. Kalmár navrhol posun do 8.9, aby to bolo aj mimo dovolenkového obdobia. Tým sa posunul aj termín výberu projektov komisiou na 11.9.
Zároveň navrhol, aby sa tieto pravidlá platili iba na rok 2017. Začiatkom roku 2018 by sa nové termíny určili na základe plánu zasadnutí MZ a zároveň by sa implementovali úpravy, ktoré vyplynú z praxe.
Starosta si oba návrhy osvojil.
Poslanci potom návrh jednohlasne schválili.

2. Doplnenie kupujúceho na pozemok s par. č. 628/3- ukončená VOS
Víťaz verejnej obchodnej súťaže na kúpu pozemku požiadal o pridanie tretej osoby medzi kupujúcich. Poslanci zmenu schválili jednohlasne bez diskusie

3. Rôzne
Komisia na výber projektov participatívneho rozpočtu
Do komisie boli navrhnutí: p. Kubicová za úrad, p. Kalmár a Glazer – Opitz za poslancov, p. Kubánka a Liskaj za verejnosť.
Poslanci návrh schválili jednohlasne.

Oznam o rozkopávke na Irkutskej ulici
P. Tuleková uviedla, že dostala mail od občana z Irkutskej o antedatovaní oznamu o rozkopávke. P. Holúbek uviedol, že k žiadnemu antedatovaniu nedošlo, záznamy v systéme potvrdzujú, že oznam bol uverejnený na obed, v deň začatia rozkopávok.
Starosta uviedol, že obec nikdy pri takto malých rozkopávkach nedávala vopred vedieť občanom a nevidí na to dôvod, ale ak je taká potreba, môžu dávať informáciu aj o rozkopávkach vykonávaných jednotlivcami.

Článok v časopise Plus 7 dní
P. Tuleková sa zaujímala, či p. starosta chce reagovať na obvinenia ohľadom výkupov pozemkov diaľničnou spoločnosťou, v ktorých figurovala aj firma ROT, kde má obec podiel.
P. starosta uviedol, že nevidí dôvod na reakciu. Do diskusie sa zapojil p. Jenčík, ktorý uviedol, že obvinenia sú nepodložené, navýšenie výkupnej ceny bolo výsledkom niekoľkoročného procesu vyjednávania, v ktorom boli zapojené aj Rusovce, či Jarovce. Vyjadril ľútosť nad tým, že strana SaS prekrútila informácie a dala podnet na takýto článok. Zároveň vyjadril názor, že si neželá prítomnosť dropa fúzatého v chránenom vtáčom území, v ktorom jeden pozemok je súčasťou týchto zámen.
Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 28 Jul, 2017 [20:23 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?