Nad tohtoročnými športovými hrami opäť prijali záštitu: primátor hl. mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal a starostovia MČ Bratislava – Rusovce Dušan Antoš, MČ Bratislava – Jarovce Pavel Škodler a MČ Bratislava – Čunovo Gabriela Ferenčáková. Na ceny pre víťazov prispel Magistrát hl. mesta SR Bratislavy z grantového programu pre voľný čas, šport a sociálne aktivity, na občerstvenie pre športovcov a účastníkov prispeli starostovia MČ Bratislava – Rusovce, MČ Bratislava - Jarovce a MČ Bratislava - Čunovo.

Finále integrovaných športových hier sa zúčastnilo 40 športovcov: žiaci zo ZŠ Rusovce, ZŠ Jarovce, ŠZŠ Žehrianska – Bratislava, ŠZŠ Hálkova – Bratislava, klienti z DSS pre deti a dospelých, Javorinská 7/a – Bratislava, DSS prof. K. Matulaya pre deti a dospelých, Lipského 13 – Bratislava, DSS pre deti a dospelých a zariadenie podporovaného bývania Kampino, Haanova 46 – Bratislava, DSS a ZPB Merema - Modra, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, Lepší svet, n.o., Osuského 8 – Bratislava a Podporované bývanie Gerulata, Kovácsova 85 – Rusovce, ktorého zriaďovateľom je Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku. Okrem nich sa na športových hrách zúčastnilo 25 pedagógov ako doprovod, rozhodcov a členov organizačného výboru.

Jednou zo stálych súťažiacich bola aj žiačka 8. ročníka Základnej školy v Rusovciach Vaneska Staršicová. Opýtali sme sa jej:

R: Koľký-krát štartuješ na tomto turnaji a aké sú tvoje doterajšie umiestnenia?

V:Na GERULATA CUP-e som už po štvrtýkrát, najskôr som súťažila v kategórii mladších žiačok, teraz štartujem za staršie žiačky. Doteraz som bola vždy na treťom mieste. Konečne sa mi tohto roku podarilo vyhrať moju kategóriu.

R: Čo ťa na stolnom tenise baví, kedy sa mu venuješ?

V: V rámci školy som chodila na stolnotenisový krúžok. Teraz mám už menej času, ale vždy si rada zahrám. Hrám preto, lebo stretnutia so spoluhráčmi nám prinášajú kopec zábavy, utužujú naše kamarátstva a samozrejme, radi medzi sebou súťažíme.

R: Ako sa ti turnaj GERULATA CUP páči?

O: Je to fajn príležitosť zahrať si aj s inými hráčkami, otestujem si svoje zručnosti a snažím sa naučiť aj niečo nové.


Počas dvoch dní si na piatich stolnotenisových stoloch zmeralo svoje sily 40 súťažiacich v šiestich kategóriách, ktorým striedavo rozhodovalo 8 rozhodcov. V piatok sa odohrali finálové zápasy.

Medaily, diplomy a hodnotné ceny víťazom odovzdal starosta MČ Bratislava – Rusovce Dušan Antoš a riaditeľ ZŠ v Rusovciach Rastislav Kunst. Pamätné plakety vedúcim družstiev všetkých zúčastnených zariadení a škôl a odovzdala vedúca ZPB Gerulata Ingrid Iványová.

Poháre pre školy a zariadenia sociálnych služieb, ktorých športovci dosiahli najlepšie výsledky odovzdal hlavný rozhodca súťaže Mikuláš Polóny. Zo základných škôl bola úspešnejšia ZŠ Rusovce, zo špeciálnych základných škôl ŠZŠ Žehrianska - Bratislava a zo zariadení sociálnych služieb Lepší svet, n. o. - Bratislava.

Pre pracovné zaneprázdnenie sa odovzdávania ocenení nemohol zúčastniť pán primátor Hl. mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal, ale jeho srdečné pozdravenie tlmočil všetkým súťažiacim a zúčastneným Ján Škott, štatutárny zástupca Kresťanskej ligy pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku.

Všetci zúčastnení na záver turnaja vyslovili prianie, aby sa mohli spoločne stretnúť na ďalšom ročníku GERULATA CUP Rusovce 2017.

Výsledky podľa kategórií:

Mladšie žiačky:
1. Tahy Nina – ZŠ Rusovce
2. Koňaříková Simona – ZŠ Rusovce
3. Smolenová Paula – ZŠ Jarovce

Mladší žiaci:
1. Orság Tomáš – ZŠ Rusovce
2. Uhler Jozef – ZŠ Jarovce
3. Moško Šimon – ZŠ Jarovce

Staršie žiačky:
1. Staršicová Vanessa – ZŠ Rusovce
2. Rozvadská Tamara – ZŠ Rusovce
3. Salkovičová Danka – ZŠ Jarovce

Starší žiaci:
1. Pribeľský Dávid – ŠZŠ Žehrianska
2. Čerňanský Alexander – ZŠ Jarovce
3. Rigo František – ŠZŠ Žehrianska

Ženy:
1. Dobrovodská Lenka – Lepší svet, n.o.
2. Špačková Renáta – DSS pre deti a dospelých, Javorinská 7/a
3. Kulačová Mária – Lepší svet, n. o.Muži:
1. Múčka Dávid – DSS a ZPB Merema Modra
2. Horváth František – Lepší svet, n. o.
3. Droba Martin - DSS pre deti a dospelých, Javorinská 7/a


Fotky z akcie nájdete v našej fotogalérii.

Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 17 Dec, 2016 [08:37 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?