Tohtoročné športové hry sa konali pod záštitou primátora hl. mesta SR Bratislavy Iva Nesrovnala a starostov MČ Bratislava – Rusovce Dušana Antoša, MČ Bratislava – Jarovce Pavla Škodlera a MČ Bratislava – Čunovo Gabriely Ferenčákovej. Na ceny pre víťazov prispel Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, na občerstvenie pre športovcov a účastníkov prispela MČ Bratislava – Rusovce a Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku.

Na tohtoročných integrovaných športových hrách sa zúčastnilo 47 športovcov: žiaci zo ZŠ Rusovce, ZŠ Jarovce, ŠZŠ Žehrianska – Bratislava, ŠZŠ Hálkova – Bratislava, klienti z DSS pre deti a dospelých, Javorinská 7/a – Bratislava, DSS prof. K. Matulaya pre deti a dospelých, Lipského 13 – Bratislava, DSS pre deti a dospelých a zariadenie podporovaného bývania Kampino, Haanova 46 – Bratislava, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, Lepší svet, n.o., Osuského 8 – Bratislava a Podporované bývanie Gerulata, Kovácsova 85 – Rusovce, ktorého zriaďovateľom je Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku. Okrem nich sa na športových hrách zúčastnilo 25 pedagógov ako doprovod, rozhodcov a členov organizačného výboru.

Gerulata cup otvoril štatutárny zástupca Kresťanskej ligy a hlavný koordinátor tohto integrovaného podujatia PhDr. Ján Škott spolu so starostom MČ Bratislava – Rusovce p. Dušanom Antošom. Obaja vyzdvihli význam podujatia a popriali športovcom veľa úspechov.

Medaily, diplomy a hodnotné ceny víťazom odovzdala starostka MČ Bratislava – Čunovo Gabriela Ferenčáková, pamätné plakety vedúcim družstiev všetkých zúčastnených zariadení a škôl a starostom mestských častí odovzdala p. zástupkyňa ZŠ Rusovce Zuzana Eretová.

Poháre pre školy a zariadenia sociálnych služieb, ktorých športovci dosiahli najlepšie výsledky odovzdala p. riaditeľka ZŠ Jarovce Eva Ondrášeková. Zo základných škôl bola najúspešnejšia ZŠ Jarovce, zo špeciálnych základných škôl ŠZŠ Žehrianska - Bratislava a zo zariadení sociálnych služieb Lepší svet, n. o., Bratislava.

Na záver podujatia starosta MČ Bratislava – Jarovce Pavel Škodler poďakoval organizátorom za realizáciu súťaže a vyslovil prianie, aby sa všetci mohli stretnúť o rok na ďalšom ročníku stolnotenisového turnaja.

Počas obidvoch dní pre všetkých účastníkov turnaja pripravili klienti Podporovaného bývania Gerulata spolu s personálom obložené chlebíčky. Okrem toho boli pre každého účastníka pripravené napolitánky a minerálky.

Výsledky podľa vekových kategórií:

Mladšie žiačky:
1. Bartová Tereza – ZŠ Jarovce
2. Salkovičová Danka – ZŠ Jarovce
3. Pupáková Jana – ZŠ Rusovce


Mladší žiaci:
1. Orság Tomáš – ZŠ Rusovce
2. Moško Šimon – ZŠ Jarovce
3. Tomas Dominik – ZŠ Jarovce


Staršie žiačky:
1. Baluchová Nikol – ZŠ Jarovce
2. Cigánková Viktória – ZŠ Jarovce
3. Staršicová Vanessa – ZŠ RusovceStarší žiaci: 1. Pribeľský Dávid – ŠZŠ Žehrianska
2. Krisztín Lukáš – ZŠ Jarovce
3. Puškáš Jakub – ZŠ RusovceŽeny:
1. Kullačová Mária – Lepší svet, n. o.
2. Dobrovodská Lenka – Lepší svet, n.o.
3. Špačková Renáta – DSS pre deti a dospelých, JavorinskáMuži:
1. Csernyák Vladimír – DSS pre deti a dospelých, Kampino
2. Horváth František – Lepší svet, n. o.
3. Hajdúch Boris – DSS pre deti a dospelých prof. K. Matulaya, Lipského
Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 29 Nov, 2015 [07:17 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?