Miestny úrad
Miestny úrad
 • Miestny úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Miestny úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
 • Miestny úrad najmä:
  • a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
  • b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií,
  • c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
  • d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.
 • Prácu obecného úradu organizuje starosta. Viac informácií na stránkach miestneho úradu.

  Dokumenty:
  Dokumenty týkajúce sa miestneho úradu
  Povinne zverejňované dokumenty miestneho úradu
 • RSS feed

  Deň detí v SĽUKu

  26 Máj, 2021, pridal: Palm
  Mestská časť Bratislava - Rusovce v spolupráci so SĽUKom vás pozývajú v sobotu 29.5. na podujatie organizované pri príležitosti Medzinárodného dňa detí.

  Po minuloročnom výpadku sa vraciame k tejto milej akcii pre naše ratolesti, aj keď v trochu obmedzenom režime.

  Napriek tomu veríme, že programom potešíme nie len naše detičky, ale aj ich rodičov.

  Tešíme sa na vás v sobotu, 29. mája 2021 v priestoroch SĽUKu 🤡👨‍👩‍👧‍👦🍭.

  čítajte ďalej (2 strany)
  Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti a spoločnosti ARGUSS, s.r.o. uskutoční pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov zber odpadu s obsahom škodlivín.
  Zbierať sa budú tieto odpady:
  Staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.), vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)
  Termín zberu:
  24.04.2021 10.30 – 12.30 h, Vývojová ulica, RUSEKO - zberný dvor
  Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti a spoločnosti ARGUSS, s.r.o. uskutoční pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov zber odpadu s obsahom škodlivín.
  Zbierať sa budú tieto odpady:
  Staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.), vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)
  Termín zberu:
  28.11.2020 10.30 – 12.30 h, Vývojová ulica, RUSEKO - zberný dvor

  Bábky v parku 2020

  14 Sep, 2020, pridal: Palm
  Mestská časť Bratislava - Rusovce a Slovenský ľudový umelecký kolektív vás srdečne pozývajú na Festival tradičného bábkového divadla 2020!
  Festival sa bude konať 18. a 19. septembra 2020 v areáli SĽUK v Rusovciach.

  Program a bližšie informácie nájdete tu: facebook

  Rusovské hody 2020

  24 Jul, 2020, pridal: Palm
  Srdečne vás pozývame na Rusovské hody 2020, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 26. júla 2020 na futbalovom ihrisku.

  Začneme o 10:30 hod. slávnostnou svätou omšou a o 14:00 hod. je pripravený futbalový zápas, v ktorom si sily zmerajú rusovskí muži.

  Pre deti sú pripravené atrakcie; k dispozícii budú stánky s občerstvením a predajné stánky.

  Tešíme sa na vás!

  PS: Konanie akcie bolo konzultované s RÚVZ.
  Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti a spoločnosti ARGUSS, s.r.o. uskutoční pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov zber odpadu s obsahom škodlivín.
  Zbierať sa budú tieto odpady:
  Staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.), vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)
  Termín zberu:
  30.5.2020 10.30 – 12.30 h, Vývojová ulica, RUSEKO - zberný dvor
  Veľmi sa teším, že naša prvá virtuálna aktivita - virtuálny Rúškový beh - mala u vás veľký úspech. Verím, že sme tým začali novú peknú tradíciu a že ste si to poriadne užili. Rada by som poďakovala manželom Palovi a Dade Mokráňovcom za inšpiráciu a organizačné zastrešenie. 👍👍👍

  Tešíme sa na ďalšiu virtuálnu aktivitu!

  Lucia Tuleková Henčelová

  čítajte ďalej (2 strany)
  V súvislosti s novým koronavírusom a ochorením COVID-19 a na základe odporúčania magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy na ochranu senioriek a seniorov pred nákazou novým koronavírusom, ako najzraniteľnejšej skupiny obyvateľstva z pohľadu komplikácií pri ochorení COVID-19 sa plánovaná výročná schôdza Klubu dôchodcov v termíne 06. 03. 2020 nebude konať.
  Náhradný termín bude včas oznámený.

  PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD., starostka

  Anketu k projektu Castellum 2020 sme na Silvestra úspešne uzavreli a dnes ju členovia pracovnej skupiny zosumarizovali. Anketa bola prvým krokom verejnej participácie k tomuto projektu. Veľmi sa tešíme z takmer 200 vyplnených dotazníkov, ktoré nám poskytli zaujímavé a podnetné odpovede.
  Radi by sme vás s týmito výsledkami oboznámili a pozvali vás na verejné stretnutie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 09. 01. 2020 o 18:00 hod. v priestoroch vynovenej Hasičskej zbrojnice.
  Ide o pokračovanie procesu verejnej participácie, kde bude okrem prezentácie výsledkov ankety aj ďalší priestor na vaše názory, podnety, pripomienky a otázky prostredníctvom moderovanej diskusie.
  Stretnutie a proces participácie bude viesť profesionálna facilitátorka Zora Pauliniová z Metropolitného inštitútu Bratislavy.
  Srdečne vás pozývame.

  30 rokov slobody

  13 Nov, 2019, pridal: Palm
  V nedeľu 17.11.2019 o 16:00 si pripomenieme 30. výročie Nežnej revolúcie, 30 rokov zmien, ktorými naša spoločnosť prešla.

  Prijmite naše pozvanie na spomienkovú akciu, ktorú sme pre vás pripravili v spolupráci s OZ Rusovčatá a ktorá sa uskutoční pod záštitou primátora hlavného mesta Bratislavy Matúša Valla, na námestí pri fontáne.

  Spoločne si na novembrové dni a udalosti zaspomíname počas koncertu Paľa Drapáka ako aj našich detí zo SZUŠ, ktoré si pre vás pripravili piesne z námestí. Súčasťou programu je aj inštalácia výstavy Post Bellum venovaná nežnej revolúcii. Večer môžete ukončiť o 19:00 hod. v kine SĽUK, ktoré premietne film Amnestie.

  PS: Nezabudnite si priniesť kľúče

  Stránka: 1/20 [next]