Škola
Stránky rusovskej školy sú na skola.rusovce.info
RSS feed
13. marca 2019 bude prebiehať na Rusovskej základnej škole tematické vyučovanie v triedach. Je možné nahliadnuť do kmeňových tried, prejsť si priestory školy, telocvičňu, školskú jedáleň a odborné učebne v rámci vyučovania.
Príďte medzi nás, dvere školy sú pre rodičov, žiakov iných škôl, budúcich prváčikov a našich priaznivcov v tento deň otvorené v čase od 8.00h do 11.35h.
TEŠÍME SA NA VÁS!

1. školský ples

30 Jan, 2019, pridal: Palm
Milí rodičia,
srdečne vás pozývame na 1. školský ples, ktorý sa bude konať dňa 9. februára 2019 o 19:00 hod., v kultúrnej sále Miestneho úradu v Rusovciach.
Príchod hostí je od 18:30 hod.
Vstupné je 39 EUR/osoba, v cene je prípitok, hlavné jedlo, polnočná kapustnica, víno a káva.

čítajte ďalej (2 strany)
Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce

Vás pozýva na ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA
školského roku 2017/2018, ktorý bude prebiehať v priestoroch školy:
6. apríla 2018 od 15:00 do 18:00 hodiny
7. apríla 2018 od 08:00 do 12:00 hodiny
Podľa platnej legislatívy sa zápisu s dieťaťom zúčastňuje zákonný zástupca.

čítajte ďalej (2 strany)
Milí prváčikovia a rodičia!

Srdečne Vás pozývame na slávnostné otvorenie nového školského roka 2017/2018 do našej školy, ktoré sa bude konať v telocvični
4. septembra 2017 o 8:30

Teší sa na stretnutie s Vami
vedenie školy a pani učiteľky

Počas tohto dňa nebude v prevádzke Školský klub detí, ani Školská jedáleň.
Prosíme, pribaľte deťom desiatu a nápoj.

čítajte ďalej (2 strany)
Do Základnej školy s materskou školou v Rusovciach zapísali rodičia počas zápisu takmer 80 prvákov, čo je pre túto školu rekordný počet.

Čítajte viac: skolskyservis.teraz.sk
Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce

Vás pozýva na ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA
školského roku 2017/2018, ktorý bude prebiehať v priestoroch školy:
7. apríla 2017 od 15:00 do 18:00 hodiny
8. apríla 2017 od 08:00 do 12:00 hodiny
Podľa platnej legislatívy sa zápisu s dieťaťom zúčastňuje zákonný zástupca.

čítajte ďalej (2 strany)
Bratislava 22. novembra (TASR) – V kultúrnom dome v mestskej časti Bratislava Rusovce bola dnes imatrikulácia prvákov zo základnej školy. Zelenú šerpu dostali 40 prváci od svojich starších kolegov z deviatej triedy po tom, ako deti svojimi vedomosťami a umeleckými schopnosťami dokázali, že majú nárok byť právoplatnými žiakmi základnej školy. Tradíciu imatrikulácie prvákov v základnej škole v Rusovciach udržiavajú viac ako 10 rokov a nový riaditeľ je odhodlaný v nej naďalej pokračovať.

čítajte ďalej (2 strany)

Rada školy

19 Okt, 2016, pridal: Palm
Novozvolení členovia rady školy, ktorých funkčné obdobie začalo dňom 11. 10. 2016:

Mgr. Ida Nosková - člen RŠ (za pedagogických zamestnancov ZŠ)
Monika Bobková - člen RŠ (za pedagogických zamestnancov MŠ)
Ing. Juraj Urban - člen RŠ (za nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ)
JUDr. Miroslav Repka - člen RŠ (za rodičov MŠ)
Zuzana Vámošová Miščíková - člen RŠ (za rodičov ZŠ)
Mgr. Miroslava Vaceková - člen RŠ (za rodičov ZŠ)
Mgr. Lucia Schusterová - člen RŠ (za rodičov ZŠ)
Mgr., PhD. Lucia Tuleková Henčelová - člen RŠ (za zriaďovateľa)
Mgr. Veronika Vandrašeková - člen RŠ (za zriaďovateľa)
Radovan Jenčík - člen RŠ (za zriaďovateľa)
František Lošonský - člen RŠ (za zriaďovateľa)

Hľadá sa kuchárka

14 Sep, 2016, pridal: Palm
Školská jedáleň v Rusovciach hľadá do TPP vyučenú kuchárku a pomocnú silu do kuchyne. Nástup ihneď. Plat podľa tabuliek.
Info: 02/62859107

Zmena vo vedení ZŠ s MŠ

19 Apr, 2016, pridal: Palm
Od 13.4.2016 je poverená vedením ZŠ s MŠ pani Mgr. Marta Šmidáková.

Stránka: 1/7 [next]