Materská škola
Materská škola má svoje stránky na webe Rusovskej školy.
RSS feed
Prijímanie detí do materskej školy pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v termíne od 23. apríla do 27. apríla 2018

Viac informácií na tomto mieste.
Prijímanie detí do materskej školy pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční v termíne od 02. mája do 12. mája 2017

Viac informácií na tomto mieste.
Návrh VZN na zvýšenie poplatkov v škole a v škôlke bol zverejnený na úradnej tabuli MÚ.

Poplatok za škôlku sa navrhuje zvýšiť na 50€, za školský klub na 25€ za mesiac. Viac v priloženom dokumente.
Dôvodová správa k zvyšovaniu poplatkov je na tomto mieste.
Oznámenie o zápise detí na predprimárne vzdelávanie detí pre školský rok 2015/2016
Zápis detí na predprimárne vzdelávanie v mestskej časti Bratislava – Rusovce sa uskutoční v ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
od 16. februára do 20. februára 2015

Viac informácií na tomto mieste.
Oznámenie o zápise detí na predprimárne vzdelávanie detí pre školský rok 2014/2015
Zápis detí na predprimárne vzdelávanie v mestskej časti Bratislava – Rusovce sa uskutoční v ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
od 17. februára 2014 – do 21. februára 2013

Viac informácií na tomto mieste.
Oznámenie o zápise detí na predprimárne vzdelávanie detí pre školský rok 2013/2014
Zápis detí na predprimárne vzdelávanie v mestskej časti Bratislava – Rusovce sa uskutoční v ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
od 18. februára 2013 – do 22. februára 2013

čítajte ďalej (2 strany)
Oznámenie o zápise detí na predprimárne vzdelávanie detí pre školský rok 2012/2013
Zápis detí na predprimárne vzdelávanie v mestskej časti Bratislava – Rusovce sa uskutoční v ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
od 27. februára 2012 – do 9. marca 2011
  • zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom
  • zákonný zástupca predloží občiansky preukaz
  • zákonný zástupca predloží vyplnenú žiadosť s odporučením od všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti

čítajte ďalej (2 strany)
Oznámenie o zápise detí na predprimárne vzdelávanie detí pre školský rok 2011/2012
Zápis detí na predprimárne vzdelávanie v mestskej časti Bratislava – Rusovce sa uskutoční v ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
od 15. februára 2011 – do 15. marca 2011
  • zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom
  • zákonný zástupca predloží občiansky preukaz
  • zákonný zástupca predloží rodný list dieťaťa
  • zákonný zástupca pri zápise obdrží žiadosť o prijatie dieťaťa.
Vyplnenú žiadosť s odporučením od všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa predkladá zákonný zástupca zástupkyni riaditeľky v budove materskej školy.

čítajte ďalej (2 strany)
Zápis detí do materskej školy ZŠ s MŠ Vývojová 228, 851 10 Bratislava - Rusovce pre školský rok 2010/2011 sa uskutoční v termíne
od 15.2.2010 do 15.3.2010
Prihlášku si zákonný zástupca dieťaťa môže vyzdvihnúť v budove škôlky na Kovácsovej 465.
Pri zápise dieťaťa je potrebný občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Nové ihrisko v škôlke

30 Máj, 2008, pridal: Palm
Tak sa to podarilo. Po roku vyberania, vybavovania, naháňania zainteresovaných, ale aj brigád rodičov a učiteliek, stojí v areáli škôlky pri novom pieskovisku krásne farebné ihrisko. Prispeli naň rodičia detí zo škôlky a občianske združenia Kukulienka a Ihriská Rusovce. Ruku k dielu priložilo aj Ruseko a piesok vybavil p. Bugár.
Ešte uprostred ihriska pribudne pružinová hojdačka, pán Straka z Ruseka prisľúbil zabetónovanie herného prvku v najbližších dňoch.
Za nové ihrisko patrí všetkým, ktorí prispeli, vďaka.

Viac fotiek vo fotogalérii.

Stránka: 1/2 [next]