Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky je jednotným, účelovým, humánnym, politicky nezávislým občianskym združením. Podieľa sa na ochrane životov, zdravia a majetku vo všetkých formách vlastníctva pred požiarmi a živelnými pohromami (výpis zo stanov).
Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce sa riadi všetkými ustanoveniami stanov, naša činnosť je smerovaná predovšetkým k protipožiarnej prevencii a represii - zásahom. Na túto činnosť je trvalo pripravovaný 80 - členný zbor z ktorého tí najvýkonnejší a najlepšie odborne pripravení sú zaradení do obecného hasičského zboru. Príprava sa vykonáva pravidelnými cvičeniami, výkonnosť sa preukazuje na previerkach pripravenosti a športových súťažiach. DHZ Rusovce reprezentujú družstvá mužov, žien a detí, deti predškolského veku sa prezentujú len ukážkami. Na základe dohôd máme užšiu spoluprácu s hasičskými zbormi z Rajky, Dunakiliti, Mosonszolnoku a rakúskeho Edelstalu. Náš DHZ je už niekoľko rokov hodnotený ako najaktívnejší zbor v Bratislave, dobre reprezentujúci Rusovce, o čom svedčí množstvo článkov v dennej a odbornej tlači, či televízne záznamy.
V Rusovciach, domnievame sa, sme známi svojou ochotou prácou prispievať k riešeniu problémov, našou snahou je, aby nikto, kto potrebuje pomoc neodišiel od hasičskej zbrojnice neuspokojený.
Viac informácii na našej webovej stránke dhz.rusovce.info.
RSS feed
Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce Vás pozýva na
XXXI. ročník medzinárodnej súťaže s hasičskou technikou
ktorý sa uskutoční dňa 1. septembra 2018 od 12 hod.

Starosta mestskej časti Bratislava - Rusovce a Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce  Vás pozývajú na
XXX. ročník medzinárodnej súťaže s hasičskou technikou
o pohár starostu mestskej časti Bratislava - Rusovce,
ktorý sa uskutoční dňa 2. septembra 2017 od 12 hod.,
kedy začína pochod mestskou časťou, od 13 - 16 hod. bude prebiehať samotná súťaž v parku pri kaštieli a o 16:30 hod. bude vyhodnotenie. 
Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce pozýva na 29. ročník Medzinárodnej súťaže s historickou hasičskou technikou, ktorý sa uskutoční dňa 27. augusta 2016 v parku Rusovského kaštieľa.

PF 2016

21 Dec, 2015, pridal: Palm
Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce praje príjemné prežitie Vianočných sviatkov a želá veľa zdravia v novom roku 2016.
Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce pozýva na XV. pravú hasičskú Katarínsku zábavu 28. novembra do kultúrnej sály MÚ. Predaj vstupeniek u p. Boškovej v Klube hasičov každú sobotu od 18:00 do 20:00.

Šťastné a veselé...

23 Dec, 2014, pridal: Palm
Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce praje pokojné vianočné sviatky a veľa zdravia v novom roku 2015.
Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce a starosta Rusoviec Vás pozývajú na XXVII. ročník medzinárodnej súťaže s historickou hasičskou technikou o pohár starostu mestskej časti Rusovce, ktorý sa uskutoční dňa: 28. júna 2014 v parku Rusovského kaštieľa. Zraz hasičských družstiev je pred hasičskou zbrojnicou.

čítajte ďalej (2 strany)

Vianočné prianie

23 Dec, 2013, pridal: Palm
Dobrovoľný hasičský zbor praje spoluobčanom, priateľom a sympatizantom pokojné vianočné sviatky a veľa zdravia, šťastia v novom roku 2014
Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce pozýva na XIII. pravú hasičskú Katarínsku zábavu 30. novembra do kultúrnej sály MÚ. Predaj vstupeniek u p. Boškovej v Klube hasičov.
XXVI. ročník medzinárodnej súťaže s historickou hasičskou technikou sa uskutoční v sobotu 7.9., tradične sa začne sprievodom po MČ, samotný začiatok súťaže bude o 12.00 hod. Tento ročník bude výnimočný tým, že po 100 rokoch budú bratislavským županom a predstaviteľmi židovskej obce ocenené zbory, ktoré sa zúčastnili likvidácie požiaru židovskej štvrte (podhradia), vzniknutého 17.5.1913. Vtedajší richtár Tivadar Brolly a mešťanostovia na to zabudli…

čítajte ďalej (2 strany)

Stránka: 1/6 [next]