Nebezpečné dopravné miesta Rusoviec

Začiatok júla bol nielen na slovenských cestách veľmi nehodovým. August je na tom štatisticky ešte horšie. Aj keď nás už vďaka diaľnici prechádzajúce kamióny ani dovolenkári neohrozujú, ohrozujeme (často nevedomo) sami seba.

O neoznačenej križovatke Balkánska/Gaštanová alej sa už napísalo aj povedalo veľa. Aj keď je práve toto miesto jedným z najnebezpečnejších v našej mestskej časti, sú aj ďalšie, na ktorých je dobré byť viac ako opatrní.

Hneď prvé je pri príjazde z Petržalky. Z hlavnej cesty je odbočka doprava na Colnícku ulicu, hneď za ňou prechod pre chodcov a odbočka opäť doprava smerom na Vývojovú ulicu. Ak idete z Balkánskej na Vývojovú, väčšinou ukážete smerovku doprava už pred Colníckou. Pre ľudí stojacich na menovanom prechode pre chodcov je to signál, že ešte pred prechodom odbočíte na Colnícku. Dávajte preto pri prechádzaní v tomto mieste zvýšený pozor.

Nepríjemná situácia môže nastať aj pri vychádzaní z ulice Gerulatská na Balkánsku - pri Reštaurácii Stodola, keď chcete prejsť pred poštu. Nie raz som bola svedkom situácie, keď vodič autobusu vyšiel zo zastávky a zastal, aby pustil či už cyklistov alebo chodcov prechádzajúcich v tomto mieste. Za ním sa ponáhľajúci vodič ho však začal predbiehať zľava, čím prechádzajúcich cyklistov ohrozil.

Keď už som spomenula cyklistov, zostaňme ešte chvíľku pri nich. V našej mestskej časti je bicykel využívaným dopravným prostriedkom občanov. Mnohí jazdia na bicykli po Balkánskej ulici. Dávajte preto, pri odbočovaní doprava pozor, či náhodou cyklistu nekrižujete. Práve takáto kolízia auta a cyklistu je na cestách najčastejšia.

Neprehľadným miestom je takisto križovatka Balkánska/Maďarská (od SĽUK-u), hlavne ak chcete odbočiť z Maďarskej ulice smerom na Čunovo. Kvôli kríkom prichádzajúce vozidlá od Bratislavy nevidno takmer vôbec. Buďte preto v tomto mieste pri prechádzaní Rusovcami opatrní.

Nedá mi ako matke nespomenúť ešte jedno miesto – Vývojovú ulicu medzi Balkánskou a Kovácsovou. Práve tu sa nachádza Rusovská základná aj materská škola. Detí je tu viac ako inde nielen ráno či na konci vyučovania, ale počas celého dňa. Dávajte preto prosím pri ceste na miestny úrad alebo na smetisko pozor na naše deti.

V celej našej mestskej časti je obmedzená rýchlosť premávky na 40km/hod. Možno nie je všade opodstatnená, ale na väčšine miest môže zachrániť ľudský život.

Poznámka redakcie: Ak viete o ďalších nebezpečných miestach, dajte o tom ostatným vedieť prostredníctvom komentára za článkom. Ďakujeme