Z kuchyne Miestneho úradu

Pod týmto titulkom budeme uverejňovať informácie z Miestneho úradu, ktorými nám prisľúbil prispievať p. Michal Tulek, zástupca starostu MČ. V dnešnom príspevku sa zameral na nebezpečnú križovatku Balkánskej ulice a Gaštanovej aleje.

Zdanlivo nenápadná križovatka Balkánska ulica a Gaštanová alej v minulosti, ale najmä v súčasnosti komplikuje a každodenne ohrozuje životy mnohých ľudí. Vďaka nedostatočnému dopravnému značeniu, ako aj bezohľadnosti a nedisciplinovanosti vodičov, môžeme hovoriť o zázraku, že ešte nedošlo k tragickému úrazu. V tejto súvislosti už Miestny úrad podnikol prvé kroky a podal žiadosť na magistrát Hlavného mesta na označenie danej križovatky zvislými a vodorovnými značkami. Navrhnuté dopravné značenie by malo zabrániť stálemu ohrozovaniu odbočujúcich vozidiel z hlavnej ulice na Gaštanovú alej.
Samozrejme, že sa plánuje aj komplexné riešenie tohto úseku častých dopravných nehôd. Definitívnym riešením by sa mala stať výstavba novej križovatky v nadväznosti na rozbiehajúcu sa výstavbu v lokalite „Nová farma“.
Dôležitou pomôckou pri navrhovaní dopravných zmien by bola aj podporná štatistika dopravných nehôd na tejto križovatke. O tú sme listom požiadali dopravný inšpektorát mestskej časti Bratislava 5. Dopravný inšpektorát, žiaľ, takéto informácie neeviduje, čo nám pri rokovaniach s Magistrátom značne zväzuje ruky. Zdĺhavosť riešenia spôsobuje fakt, že ide o medzinárodnú cestu 1. triedy, ktorá nie je v kompetencii MČ.
V prípade ak máte konkrétne pripomienky a návrhy k tejto problematike, budeme radi ak nás kontaktujte na tulek@post.sk alebo písomne na adresu MÚ. V snahe urýchliť riešenie daného stavu, prípadné návrhy a urgencie zasielajte súčasne aj na Magistrát hl. m. – oddelenie cestného hospodárstva.
MUDr. Michal Tulek, zástupca starostu