"Podporujem myšlienku osamostatnenia Rusoviec"

Pokračujeme v rozhovoroch s poslancami miestneho zastupiteľstva. O rozhovor sme tentokrát požiadali p. poslanca Jozefa Karácsonyho, ktorého poznáme nielen ako člena zastupiteľstva, ale aj ako prezidenta MFK a pracovníka miestneho podniku Ruseko.

Poslancom ste už dlhšie obdobie, ako ste sa k tomu dostal?
Poslancom som už tretie volebné obdobie. Podujal som sa na to na základe futbalu. Mal som predstavu, že treba ten kút, kde je dnes športový areál, zveľadiť. Aj priatelia ma do toho povzbudili. V tej dobe bol šport v Rusovciach na nízkej úrovni. Len zopár detí zo školy malo nejaké mimoškolské aktivity.

Čo sa vám v minulých volebných obdobiach podarilo dosiahnuť?
Hlavný cieľ - zachrániť to územie - sa podaril. ?ažko povedať, či by sme o to inak prišli alebo neprišli, ale dovolím si povedať, že som dosť pomohol, aby obec ten priestor nestratila. Celý priestor sme zveľadili, brigádnicky tam máme odpracované neuveriteľné hodiny. Peniaze z rozpočtu išli do budovy a do plochy, na samotnú činnosť sme si vždy museli ešte iným spôsobom zohnať peniaze.
Z ďalších vecí: Máme nový úrad, to sa robilo spoločne so starostom aj s bývalými poslancami. Nie každý vždy chápal, čo vlastne chceme dosiahnuť, ale podarilo sa to.

Prácu poslanca a prezidenta MFK vykonávate popri zamestnaní – práci v Ruseku. Prelínajú sa tieto činnosti?
Práca v Ruseku mi pomáha pri práci poslanca. Mnohé problémy vidím zblízka. Napríklad s odpadom – vidím že 90% problémov je v ľuďoch, neminimalizujú odpad, do triedeného odpadu hádžu komunálny odpad a podobne. Musíme po nich robiť poriadky, namiesto užitočných vecí, ako kanalizácia v škole. Často ale skončíme pri rozpočte. Na čo rozpočet stačí, na tom by sa mal poslanecký zbor dohodnúť, darmo má niekto dobrý nápad, keď nie sú financie. Už teraz by sme mali aj s kolegami poslancami uvažovať, čo na druhý rok. Akým spôsobom získať peniaze. Ja keď treba, fyzicky rád pomôžem, ale zháňať peniaze už musí niekto druhý.
Teraz budujeme nové stojisko. Bude ohradené, bude tam viacej kontajnerov, bude väčšie ako dnešné stojisko. Dúfajme, že bude menej problémov s čiernymi skládkami.

Aké problémy ešte vnímate ako poslanec aj ako občan?
No napríklad taká gaštanová alej. Niekomu sa to možno nebude páčiť, ale ja vidím finančný problém, že budeme musieť dávať státisíce do tých gaštanov. Myslím, že by sme ich mali pomaly meniť za iný druh stromu, lebo neexistuje, aby sme toľko do toho investovali. Ja kvitujem, že pán Farkašovský zohnal na to tento rok peniaze - ale čo ďalej? To nebude každý rok. Bolo by treba urobiť koncepciu, ohodnotiť tie stromy a niektoré vymeniť, aby zeleň bola zachovaná, ale nestála nás také prostriedky.

Aké máte plány do budúcnosti?
Mojou víziou vždy bolo vytvoriť z Rusoviec takú oddychovo rekreačnú zónu. Ale k tomu musia byť vytvorené podmienky. Napríklad šport, keby sa dalo, keby boli peniaze, čo bohužiaľ nie sú, v priestore MFK by bolo úplne iné prostredie. Bolo by tam detské ihrisko, plážový volejbal, aj tenisové kurty sme mali naplánované, dokonca bol v hre aj umelý trávnik. Chceli sme už aj europrojekty s pánom Urbanovičom písať, ale na to vždy treba vlastný vklad a tie prostriedky obec nemá.
Veľa teraz rezonuje aj Rusovský bager. Bolo tam veľa záujemcov, ktorí by to chceli získať. Našťastie to patrilo vodárňam. Bola tu myšlienka skultúrniť to – nie žiadna výstavba – ale aspoň sociálne zariadenia tam vybudovať. Ale zase máme problém financií.

Financie sú, zdá sa, veľký problém...
Preto podporujem myšlienku osamostatnenia sa. Máme tu detský súbor, máme tu hasičov, futbalistov a vidíme ako sa všetkým jednoznačne krátilo na rozpočte. A to človeka núti uvažovať. Mrzí ma hlavne to krátenie rozpočtu z mesta – je to niekoľko miliónov. Chcelo by to porovnať sa s podobnou obcou, napríklad s Dunajskou Lužnou a s celou jej ekonomikou. A pozrieť sa, aké majú príjmy oni a aké my. Čo máme predbežne zistené, ide asi o 25 miliónov. A my sa tu boríme s necelými dvanástimi. Zo žartu hovorím, že z takých peňazí, ako majú oni, by sme mohli aj mramorové ulice porobiť. O osamostatnení by samozrejme museli rozhodnúť občania a poslanecký zbor a vyriešiť, čo potom. Rozhodne očakávam, že by sa viac peňazí ušlo na všetky bežné činnosti.

Ďakujem za rozhovor.