Ad: Petang čoraz populárnejší

V poslednom čísle Rusovských novín sme sa okrem iného dočítali aj to, aký populárny sa stáva PETANG v Rusovciach. Článok nie je až taký krátky, aby sa do neho nevmestili aj informácie o úplne inom rusovčanovi, ktorý reprezentuje nielen SLOPAK, ale hlavne Slovensko. O tom, že ho reprezentuje dobre, svedčí aj fakt, že ako junior vyhral Majstrovstvá Slovenska v kategórii mužov - je majstrom SR za rok 2015.

Tento článok som sa rozhodla napísať nielen ako rozhorčená matka mladého majstra, ale hlavne ako rusovčanka, ktorej sa dostávajú informácie o dianí v Rusovciach a ktorá má čím ďalej tým väčší dojem, že informácie sú cielene konštruované tak, aby v ňom excelovala len určitá skupina ľudí. Ak by niekto namietal, že redakčná rada nemala dostastočné informácie, tu sú fakty: Pani Jajcajová, ktorá je na fotke a ktorá je autorkou článku, je „kultúrnou referentkou“ obce Rusovce a sídli v tej istej budove ako pani redaktorka. Je to o to smutnejšie, že Michal je hráč toho istého klubu ako ona, no nielen ona, ale aj ďalší z fotografie Jozef Karácsony (poslanec Rusoviec) a Ľuboš Šedivý (predseda klubu Slopak). Kto je štvrtý na fotke, netuším, pretože nie je z Rusoviec.

Ak by pani redaktorka namietala, že nedisponovala informáciami, tu sú ďalšie fakty: Keď pripravovala článok do toho istého čísla RN o zlatej svadbe mojich rodičov, mama jej minimálne dvakrát povedala, aká je hrdá na svojho vnuka a akými trofejami sa pýši za posledný rok. Chcela poskytnúť aj fotky, ale pani Gáfriková povedala, že už všetko vedia a článok aj s fotkami sú už pripravené na spracovanie. Aký článok, a aké fotky, to už vieme....

A na záver ešte „skromne“ podotýkam pre tých, ktorí majú SKUTOČNÝ záujem vedieť, ako sa popularizuje petang v Rusovciach, že môj syn Michal Volarik, na ktorého sa v článku zabudlo, je v rebríčku slovenského petangu na prvom mieste, čiže je najúspešnejším hráčom Slopak-u, je majster Slovenska, junior roka 2013, 2014, s určitosťou bude aj za rok 2015 a za posledný rok vyhral 5 turnajov. A kto by mal záujem vedieť aj podrobnosti, dozvie sa ich na www.sfp.sk.

fotky – archív Michala Volarika