Správni kandidáti – posuňme samosprávy do 21.storočia

Ku komunálnym voľbám 2014 sa spojili viaceré neziskové organizácie a vytvorili iniciatívu Správni kandidáti. Jej hlavným cieľom je presadiť kľúčové zmeny v oblasti otvorenosti, efektívnosti a komunikácie samosprávy po voľbách 2014.

Komunálne voľby 2014 sa uskutočnia 15.novembra 2014 vo viac ako 2900 obciach mestách a dedinách v SR. Na funkciu starostov, primátorov a poslancov zastupiteľstiev bude, len na úrovni okresných a krajských miest, kandidovať viac ako šesť tisíc osôb s ambíciou ovplyvňovať dianie vo svojej komunite. Komunálna politika, napriek tomu, že výrazne ovplyvňuje každodennú kvalitu života občanov na Slovensku, zostáva v tieni politiky na národnej úrovni. To sa odráža aj v kvalite informovania o zámeroch kandidátov a kandidátiek, ich programoch, doterajšej práci a výsledkoch. I keď miestne problémy bývajú často špecifické, sme presvedčení, že systémové zmeny je, aj na lokálnej úrovni možné presadzovať plošne. Konkrétne spoločnou snahou zvolených zástupcov a zástupkýň, ktorí sa hlásia k princípom dobre spravovanej samosprávy. Bez rozdielu, či sú modrí, zelení, červení, dúhoví alebo nezávislí.

Z tohto dôvodu sa ku komunálnym voľbám 2014 spojili neziskové organizácie a vytvorili iniciatívu Správni kandidáti. Jej hlavným cieľom je presadiť kľúčové zmeny v oblasti otvorenosti, efektívnosti a komunikácie samosprávy po voľbách 2014.

Identifikovali sme týchto deväť opatrení, ktoré prispejú k zlepšeniu situácie v uvedených oblastiach:
1. Efektívne nákupy
2. Férové výberové konania na miesta v samospráve
3. Spravodlivé prideľovanie bytov a miest v materských školách
4. Mestské/obecné podniky otvorené kontrole
5. Informovanie o hospodárení samosprávy
6. Odpolitizovanie obecných/mestských novín
7. Otvorená online komunikácia s občanmi
8. Zapájanie občanov do rozhodovania samosprávy
9. Informovanie o rozhodovaní samosprávy

Ich detailné znenie nájdete tu.

Kandidáti a kandidátky sa môžu prihlásiť k podpore jednotlivých opatrení vo forme verejného záväzku. Kto sa pridal nájdete na www.spravnikandidati.sk. Po 12 mesiacoch od volieb bude na rovnakej stránke zverejnený odpočet zvolených kandidátov. Inými slovami, dozviete sa ako boli úspešní pri presadzovaní svojho záväzku. Pre upresnenie, uvedené opatrenia sú vybrané tak, aby boli ľahko aplikovateľné do praxe a nič nestáli. Neplatí žiadne “to sa nedá”, ani “nemáme na to peniaze” alebo “nevieme ako to urobiť”. Ku každému opatreniu je pripojený vzor, ktorý stačí prevziať.

Prvé reakcie na našu iniciatívu sú veľmi pozitívne, no v rámci nich sa stretávame často s názorom “veď to je úplná samozrejmosť”. Žiaľ, nie je. V mnohých samosprávach na Slovensku mnohé veci nefungujú tak, ako majú, teda v prospech občanov. Aj preto sme prišli so Správnymi kandidátmi, ktorí môžu posunúť naše samosprávy do 21.storočia. Nejde len o týchto deväť opatrení, ale o zmenu chápania úloh samosprávy, ktorá má poskytovať dobré služby svojim obyvateľom. Ak súhlasíte, šírte prosím informácie o Správnych kandidátoch medzi rusovskými voličmi aj kandidátmi. Je to dobrý návod ako si vybrať Správnych kandidátov. Do volieb zostáva ešte dosť času, preto verím, že postupne sa zoznam nezapojených v Rusovciach zúži na minimum.