Frflú dôchodcovia oprávnene?

Zamyslenie sa Viktora Chalása nad postavením dôchodcov

Zväčša áno. Otravujú ich „šmejdi“, falošní inkasanti, hrozba phishingu, časté zmeny počasia. A nemuseli by. Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo rok 1999 za Medzinárodný rok seniorov, EK rok 2012 za Európsky rok aktívneho starnutia, mesiac október je mesiacom úcty k starším. K týmto aktivitám bolo vypracovaného veľa materiálu – Dzurindovou vládou v roku 1999 schválený Národný program ochrany starších ľudí, Ficova vláda na odporučenie Rady vlády SR pre seniorov v novembri 2009 tento program aktualizovala. Teda štát sa o seniorov stará. Minimálne raz do roka - zašle rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľnosti – a to je ten moment, ktorý ma prinútil prečítať si niečo viac o senioroch. V rozhodnutí je spomenutých toľko zákonov a paragrafov, že to so mnou zalomcovalo...čo keď niečo porušujem? Našinec si povie – Mohács elvesztettük több /pri Moháči sme prišli o viac/ a zaplatí vyrubenú sumu. Keď si však prečíta citované zákony týkajúce sa daňovej povinnosti, tak sa neubráni frflaniu. Tak zákon č.582/2004 Z.z. v § 17 umožňuje zníženie dane za nehnuteľnosti osobám starším ako 62 rokov, /tiež ZŤP, imobilným/, ale už v odst.4 povoľuje obciam všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok túto vekovú hranicu zvýšiť, čo obce v súlade s Národným programom...využili a vekovú hranicu zvýšili na 70 rokov. V štúdii demografického vývoja som sa dočítal, že priemerný vek mužov je na Slovensku niečo málo nad 71 rokov.

Je to náhoda alebo zámer? To si tú zľavu dlho neužijeme, keďže zľava sa dá uplatniť až od ďalšieho roku po dovŕšení sedemdesiatky. To si už priemerný našinec večer líha oholený a v bielej košeli, oblek na vešiaku, aby ráno s ním pozostalí mali menej roboty. Vo väčšine VZN obcí je veková hranica 70 rokov, zrejme podľa miestnych podmienok a tak je to aj v Bratislave, kde podľa sčítania obyvateľstva žije cca 20 % občanov v dôchodkovom veku, podobne cca 20 % dôchodcov žije v Banskej Bystrici, kde je veková hranica 62 rokov! Teda podstatný rozdiel na hodnotenie miestnych pomerov. Uznávam, Bratislava potrebuje viac peňazí, treba nahradiť straty z káuz (PKO, tunelovanie vodární a pod.), ale dôchodcovia to nevytrhnú! Po pochopení a zhodnotení týchto súvislostí mi Národný program ochrany starších a jeho novela už nepripadajú tak dôveryhodný, skôr úsmevný. A to nielen v tejto oblasti. V starostlivosti o zdravie pravidelnými preventívnymi prehliadkami zväčša odporučenia na súkromné ambulancie vás pripravia o značnú časť dôchodku, samozrejme, vo vašom záujme. To, že potom si už nebudete mať za čo užívať, je akosi vedľajšie.

Takže som si pofrflal, ale čo s tým? Asi tiež podpíšem tú petíciu, že keď nám štát nezlepší podmienky, prestaneme zomierať. Alebo niečo z čierneho humoru : žiadatelia o dôchodok preplávať Dunaj, kto prepláva, pokračuje v zamestnaní, kto nedopláva, môže do penzie. Alebo ešte jedno absurdné riešenie. Na Slovensku je 11 302 miest v nápravnovýchovných zariadeniach kde daňových poplatníkov stojí jeden odsúdený cez 14 tis. Euro ročne. (zdroj STV). V domovoch sociálnych služieb /do roku 2009 domovoch dôchodcov/ žije cca 12 800 dôchodcov, ktorí za služby platia cca 3,6 tis. Euro ročne za dôchodcu. Čo takto tieto dve kategórie vymeniť? Dôchodcovia „do basy“, odsúdení do „starobincov“. Nakoniec, väzenský poriadok a domový poriadok v DSS sa ani neodlišujú, skôr sú zvýhodnení odsúdení. Ich denný režim je 12-bodový s väčším rozsahom osobného voľna, v DSS je režim 14-bodový. Zdravotná starostlivosť je dokonalejšia u odsúdených. Kto tomu neverí, nech si prečíta, dočíta sa aj to, že ubytovanému v DSS sú rodičia povinní zabezpečiť oblečenie podľa poveternostných podmienok!!!

Frflať? Nefrflať? Treba to brať všetko s nadhľadom a tešiť sa na október, mesiac úcty k starším. Dostaneme chlebíček, teplý čaj, možno 5-10 euro, k tomu priložím 5 a zaplatím daň za psa – jediného to tvora, ktorý sa tvári, že tomu všetkému rozumie. No a večer idem na internet, pobaviť sa čítaním prognóz o demografickom vývoji s výhľadom do roku 2050 čo vypracovali „šmejdi“ s bielymi goliermi.

A tak teda sedemdesiatnici a starší vlastníci nehnuteľností, nezabudnite do 31.1.2015 žiadosťou na magistrát uplatniť zľavu na dani z nehnuteľnosti. I keď o tejto možnosti nás mal skôr informovať cestou Rusovských novín alebo Rusovčana náš zástupca v mestskom zastupiteľstve.

„Stareček“