Čo s nespratníkmi?

Aj vás trápi porušovanie dohodnutých pravidiel, nesprávne parkovanie, vyhadzovanie smetí na miestach, ktoré na to nie sú určené či ničenie cudzieho alebo verejného majetku? Videli ste niečo podobné na vlastné oči a jediný váš pocit bol, že je to hrozné, ale nemáte s tým čo urobiť? Nie je to tak úplne pravda, možnosti ako potrestať vinníkov sa nájdu.

Tak ako v celej krajine, aj v našej obci platia zákony a pravidlá definované vo VZN, ktoré schválili poslanci. Mnohé sa porušujú – vidíme to dennodenne. Niektoré sa porušujú, lebo si občania myslia, že bez ich porušenia nemôžu existovať, iné pre ľudskú lenivosť a hlúposť. Ak sa stanete svedkom akéhokoľvek priestupku, ktorý vás nenechá ľahostajným, nestačí zapamätať si, kde a čo sa stalo, dôležitý je vinník. A samozrejme, dôkazový materiál.

Dôkazom môže byť vaše tvrdenie – ak vidíte niekoho vyhadzovať smeti na okraji lesa a zapamätáte si číslo a typ auta, môže to Rusovský okrskár zaznamenať a preveriť a ak údaje sedia, priestupok sa rieši na území obce. Častokrát sa však stane, že zapamätaná ?PZ nekorešponduje s udaným typom auta – v takom prípade sú úrady bezmocné. A v nás zostáva znova ten známy pocit bezmocnosti.

Technika nás ale posunula o krok bližšie k spravodlivosti. Mnohí z vás majú mobilné telefóny s fotoaparátom alebo malý digitálny fotoaparát denne pri sebe. Ak toho, kto dohodnuté pravidlá porušuje odfotíte (jeho alebo ?PZ jeho auta), je jednanie s ním založené na hmatateľnom dôkaze a vyhnúť sa pokute bude náročnejšie. Samozrejme, ani toto nemusí vždy postačovať, ale pri najčastejšie sa vyskytujúcich problémoch ako je nedovolené tvorenie skládok odpadu a ničenie verejného alebo súkromného majetku, je fotografia usvedčujúca. Ak sa jedná o vážnejší priestupok, ktorý musí riešiť dopravný inšpektorát, je fotografia dokonca nevyhnutnosťou.

Riešenie porušovania VZN nie je len vecou potrestania daného vinníka. Medializovanie jeho odhalenia má aj sekundárny účinok – ďalší občania si svoj priestupok rozmyslia. Ak však budeme k takýmto činom ľahostajní, bude ich v obci stále viac. Možno si aj vy sami zajtra pomyslíte, že „keď to robia obaja susedia, je to asi tolerované“ a vynesiete svoj stavebný odpad k preplneným kontajnerom.

Vrátim sa ešte k poškodzovaniu verejného alebo súkromného majetku. Už tu bolo zničené detské ihrisko, urobené grafity na budove Z?, popísané lavičky v novootvorenom Rímskom parčíku, zničené infotabule po Rusovciach. V mnohých prípadoch poškodzujú majetok mladí ľudia, dokonca deti. Nechcem pátrať po príčinách, prečo to tak je a ani sa zamýšľať nad tým, čo by sme proti tomu mohli urobiť. A samozrejme nepohnem ani s faktom, že potrestanie mladistvých je úlohou viac než náročnou. Napriek tomu je aj v takomto prípade fotografia - obrazový dôkaz ich činu – dôležitou súčasťou zaznamenania a potrestania ich priestupku. Deti sa nemôžu vyhovárať, že si ich niekto poplietol a príval výhovoriek na obranu svojho dieťaťa si bude musieť rozmyslieť aj rodič. Mnohí totiž neveria, že práve ich dieťa by bolo takého niečoho schopné a namiesto vychovávania a potrestania deti obhajujú a ich počin neriešia.

Ako sa už napísalo a povedalo mnohokrát – sami si robíme našu obec takou, aká je. A spolu dokážeme viac. V tomto prípade to platí dvojnásobne.

Článok bol spracovaný na základe informácií od p. Poprendu, okrskára MČ Bratislava – Rusovce, ktoré predniesol na MZ dňa 19. apríla 2007. Pre viac informácií alebo nahlásenie priestupku ho môžete kontaktovať na t.č. 0902 921 186