Lepšie časy pre park rusovského kaštieľa?

Jedna z ciest, ako zrevitalizovať park okolo kaštieľa a priľahlé priestory, bola predstavená na nedávnom stretnutí zástupcov Úradu vlády, miestnej samosprávy a aktivistov z rusovských občianskych združení. Možno, že sa blýska na lepšie časy.

Spôsob, ako získať peniaze na investície v rusovskom parku, predstavil pred pár dňami vedúci odboru riadenia a implementácie tzv. Nórskych fondov, p. Ing. Jaroslav Mojžiš. Išlo by o peniaze z Nórskych fondov, istú obdobu eurofondov. Ak by zámer vyšiel, zrevitalizovala by sa veľká časť parku, priestor amfiteátra na kultúrne podujatia a čo je ešte dôležitejšie, objekt bývalého čeľadníka, ktorý počas prvej svetovej vojny slúžil ako lazaret a v dnešnej dobe chátra a špatí priestor pri hlavnej ceste.
A práve k možnému budúcemu využitiu tejto budovy sa konalo spomínané stretnutie. Budúce využitie zatiaľ nie je určené, ale pracovníci z úradu vlády deklarovali zámer prebudovania čeľadníka pre potreby občanov a návštevníkov Rusoviec. Padali návrhy na vytvorenie múzea kaštieľa a Rusoviec, kaviarne pre návštevníkov parku, zázemia pre kultúrne podujatia, komunitného centra, či centra voľného času. Menšia časť bude musieť mať aj komerčný charakter, aby sa zaplatila prevádzka neziskovej väčšej časti.
V tejto fáze boli oslovené občianske združenia, aby prišli ešte aj s ďalšími nápadmi. A ak má niekto z občanov akýkoľvek dobrý nápad, môže ho napísať do komentára tohto článku a ten bude tlmočený pri ďalších rokovaniach.
Ide o krásny zámer, ktorý ak vyjde, skrášli prostredie Rusoviec a prinesie aj nové možnosti využitia voľného času. Dúfajme, že ho nepriaznivé okolnosti nezhatia.

Zaujímavý príspevok o histórii budovy čeladníka nájdete na blogu Juraja Hradského