Gaštanová alej schválená

Miestne zastupiteľstvo na svojom zasadaní v prvom jarnom dni roku 2012 jednomyseľne schválilo štúdiu o Gaštanovej aleji v Rusovciach a zaviazalo mestskú časť postupovať podľa nej pri budúcej obnove aleje. Takmer rok trvajúca aktivita pracovnej skupiny, zloženej z poslancov a zástupcov občanov od hasičov a predstaviteľov občianskych združení až po občanov, bývajúcich v bezprostrednej blízkosti aleje, tak prišla do úspešného finále.

Dokument, ktorý si môžete kompletný stiahnuť na tomto mieste (výsledný dokument (1,45MB), grafická príloha (937KB)), obsahuje odborné posúdenie zdravotného stavu stromov, definuje, ako by alej mala v budúcnosti vyzerať a odporúča aj kroky, ako k tomuto budúcemu stavu dospieť. Všetky odporúčania vyjadrujú konsenzus, ku ktorému pracovná skupina dospela aj na základe vyjadrenia občanov v rámci občianskej participácie, ktorá prebehla na jar minulého roka.

Okrem samotnej štúdie, ktorá zakladá aj možnosť umiestňovať povinné náhradné výsadby do tejto lokality, si veľmi ceníme fakt, že si dokázali za jeden stôl sadnúť a k spoločnému záveru dôjsť predstavitelia rôznych skupín, čo v Rusovciach nie je práve typické. Táto aktivita však dokazuje, že to je rozhodne možné.

Radi by sme vyjadrili poďakovanie všetkým zúčastneným – členom pracovnej skupiny, spracovateľke štúdie Zuzane Hudekovej, facilitátorkám Zore Pauliniovej aj Darine Mokráňovej, Ponteu za bezplatné poskytnutie priestorov, OZ Natura Rusovce, ktoré štúdiu financovalo aj Mestskej časti za možnosť absolvovať stretnutia pracovnej skupiny v priestoroch úradu.

A čo to znamená pre Gaštanovú alej dnes? Bude sa hneď obnovovať? Môžeme očakávať výruby a výsadby? Odpoveď je: nie hneď. Nezávislý posudok zdravotného stavu stromov potvrdil ich zlý stav, takže je potrebné očakávať nejaké výruby v najbližších rokoch, ale prijatie dokumentu ešte neznamená okamžité riešenie – kvôli nedostatku financií v rozpočte obce. Firma Transkontakt má však povinnosť vysadiť tu 35 stromov – na tieto sa už alej veľmi teší. A my s ňou.