V mestskom parlamente presadzujem záujmy Rusoviec

V pokračovaní rozhovorov s poslancami nášho miestneho zastupiteľstva sme sa tentokrát porozprávali s poslancom Radovanom Jenčíkom, ktorý Rusovce zastupuje aj v mestskom zastupiteľstve.

Dobrý deň. Poslancom ste už druhé volebné obdobie. S akým odhodlaním vstupujete do tohto volebného obdobia? Máte nejaký cieľ, čo by ste chceli dosiahnuť alebo presadiť?
Moje odhodlanie spočíva v tom, aby sme sa s kolegami pokúsili splniť program, s ktorým sme išli do volieb a vďaka ktorému sme vo voľbách napokon aj uspeli. Veľmi ma preto teší, že sme si počas minuloročnej spolupráce dali záležať na oživení kultúrnych akcií v obci. Išlo nám predovšetkým o to, aby mali noví obyvatelia možnosť stretávať sa so starousadlíkmi, či starší občania s mladšími. Ako príklad môžem uviesť obnovenie tradičného Fašiangového pochodu s konským záprahom a živou hudbou. Taktiež Hodový futbalový zápas či Vianočné trhy pod vyzdobeným stromom na námestí pred Jednotou.

Keďže ste poslancom aj v mestskom zastupiteľstve, ktoré témy vo vzťahu k Rusovciam tam chcete otvárať a presadiť?
Určite sa budem snažiť otvoriť tému ohľadom správy cintorína v Rusovciach, ktorú musí odsúhlasiť Mestské zastupiteľstvo.

Máte na meste aj nejakú tému, ktorú tam chcete presadzovať a ktorá nemá priamy súvis s Rusovcami? Akú?
Aj keď na prvý pohľad mnohé témy prerokovávané na Mestskom zastupiteľstve nemajú nič spoločné s Rusovcami, v skutočnosti sa ich týkajú často. Tak napríklad, pri rokovaní o rozpočte hlavného mesta sa viacerí starostovia a poslanci pokúšali otvoriť dohodnutý koeficient solidarity veľkých mestských častí s malými. Mali pripravené rôzne výpočty znevýhodnenia obyvateľov veľkých mestských častí. Mám však pocit, že táto otázka sa ešte bude otvárať a vtedy bude treba zabojovať práve za malé mestské časti.
Na Dopravnej komisii, ktorej som členom, sme prerokovávali parkovaciu politiku mesta, pričom sme ako poslanci dbali o to, aby boli zvýhodnení predovšetkým naši občania. Keďže som bol zvolený za poslanca obyvateľmi Rusoviec, tak sa v prvom rade snažím v Mestskom parlamente presadzovať záujmy Rusoviec.

Vo volebnom programe máte prevzatie cintorína do správy mestskej časti. Vyvíja sa v tomto smere nejaká činnosť?
Doposiaľ sme mali možnosť rokovať so súčasným riaditeľom mestského podniku Marianum, ktorý by mal byť onedlho nahradený novým riaditeľom. Keď na vedúcom poste dôjde k výmene, máme v pláne dohodnúť sa s novým vedením na ďalších podrobnostiach.

Takisto máte v programe skultúrnenie okolia rusovských jazier. Čo konkrétne plánujete urobiť v tomto smere?
Mestská časť Bratislava - Rusovce nie je majiteľom ani len časti z okolia jazier a vzhľadom k tomu považujem za najrozumnejšie riešenie osadenie smetných košov a pravidelné čistenie okolia jazier, ako tomu bolo doteraz.

Čo ešte by ste chceli odkázať svojim voličom, resp. všetkým Rusovčanom?
Rád by som občanom odkázal, aby sa nebáli kontaktovať priamo mňa s akýmkoľvek problémom.

Ďakujeme za rozhovor.