Čo prinášajú najnovšie zmeny územného plánu?

Na mestskom zastupiteľstve sa minulý týždeň prejednávali najnovšie zmeny a doplnky územného plánu mesta. Sedem zmien sa týkalo aj Rusoviec, preto sme sa opýtali mestského poslanca za Rusovce, p. Jenčíka, čo tieto zmeny pre nás znamenajú.

V mestskom zastupiteľstve sa minulý týždeň schvaľovali Zmeny a doplnky územného plánu Bratislavy č. 2. Ako dopadlo hlasovanie?
Hlasovaniu predchádzala búrlivá diskusia, nakoniec zo 40 prítomných bolo 28 za a zmeny a doplnky boli schválené.

Čo znamená schválenie tohto dokumentu pre Rusovce?
Pre nás sa otvárajú dvere, aby sme mohli dokončiť územný plán Zóny Sever, zadanie už máme podané, takisto žiadosť o stavebnú uzáveru. Bez týchto zmien a doplnkov by sa to nedalo dotiahnuť do konca.

Pri prejednávaní Zóny Sever sa hovorilo o chybách a rozporoch medzi textovou a grafickou časťou súčasného územného plánu. Ako sa s týmto vyrovnávajú súčasné zmeny?
V textovej časti bol opravený regulačný kód a v grafickej časti bola opravená procedurálna chyba.

Aké ďalšie zmeny pre Rusovce boli schválené v rámci tohto balíka?
Všetky schválené zmeny boli pre nás dôležité. V troch prípadoch išlo o zmenu územia na zeleň, jedna zmena bola dôležitá kvôli revitalizácii územia pri zdravotnom stredisku a jedna riešila budúce napojenie na diaľnicu.

Znamená to, že sa bude môcť pokračovať v procese revitalizácie pri zdravotnom stredisku?
Áno, bude sa môcť začať s prípravou projektovej dokumentácie.

Ďakujeme za rozhovor.

Pre úplnosť si tu môžete pozrieť textovú a grafickú časť zmien, týkajúcu sa Rusoviec.