Spolu dokážeme viac

V sobotu 14.4.2007 sa uskutočnilo v Rusovciach prezentačné stretnutie komunitných občianskych združení Rusoviec. Predstavili sa tu združenia naozaj rôznorodé – od tradičných hasičov, futbalistov a tanečníkov, cez materské centrum a združenia podporujúce zachovanie historických a prírodných a zvyklostí až po združenie zaoberajúce sa transparentnosťou v samospráve a tvorcu komunitného portálu. Čo nám prinieslo?

U všetkých rezonovali mnohé spoločné témy – kultúra a šport, občianska participácia, deti a mládež. Skvalitňovanie služieb a života v našej MČ; a mnohé spoločné problémy – nezáujem občanov, priestory, čas a peniaze. Zároveň však prinieslo aj mnohé riešenia – každý z nás oslovuje určitú skupinu občanov. Ak svoje akcie spojíme, účastníkov bude viac. Spoločne môžme nájsť záujemcov, ktorý by využívali voľné priestory na komerčné účely – v takom prípade splatia náklady na údržbu a renováciu a budú využiteľné aj na nekomerčné účely. Môžeme písať spoločné projekty. A vďaka dobrovoľníctvu a nadšeniu vieme aj pre MČ zabezpečiť mnohé veci lacnejšie, rýchlejšie a efektívnejšie.

Prezentačné stretnutie občianskych združení bolo ukážkou efektivity pri spolupráci. Stretnutie, ktoré bolo profesionálne pripravené nielen čo sa týka technického zabezpečenia a občerstvenia, sa podarilo zorganizovať v relatívne krátkom čase a s minimom investovaných finančných prostriedkov jedine vďaka participácií mnohých zúčastnených – našla sa miestnosť na akciu aj na plánovacie stretnutie. Aparatúra na ozvučenie. Nebol problém získať adresy na VIP hostí. Ďalší sa postarali o občerstvenie, počítač a projektor, či hudbu, ktorej púšťaním sme neporušovali autorské práva. Nehovoriac o nástenkách, prezentáciách, nápadoch a ideách na zlepšovanie kvality života v našej MČ, ktoré priniesol každý z nás. Možno sme to pred týmto stretnutím tušili, teraz to však môžme nahlas povedať. Rusovské OZ majú svoju silu.

V diskusii sa prebrali rôzne témy, hlavne čo sa týka zlepšenia spolupráce OZ a samosprávy. Rady od poslancov, ako postupovať pri žiadostiach, ale aj vykreslenie vecí problematických pre samosprávu alebo zamestnancov MÚ. Verím, že diskusia prispela k tomu, aby sa každý zo zúčastnených nielen zamyslel, ale aj tvorivo postavil k riešeniu problémov iných OZ a samosprávy. Ak to tak je, naše stretnutie splnilo účel. A ak nezostane iba pri slovách a podarí sa nám vyriešiť aspoň niektoré problémy a spojiť svoje sily pri organizovaní kultúrnych podujatí, bude to veľký úspech. Držme si palce.