Nemám rád znevažovanie práce druhých

Sedemnásty rok poslancom. Bývalý prezident MFK. Pracovník Ruseka. Dnes zástupca starostu. Jozef Karácsony. Ponúkame vám ďalší zo série rozhovorov s našimi volenými zástupcami.

Ste služobne najstarším poslancom. Koľké volebné obdobie už poslancujete? Keby ste porovnal, ktoré obdobie vášho poslancovania bolo najťažšie a kedy sa naopak najľahšie presadzovali priority?
Poslancom som už piate volebné obdobie. Najťažšie bolo asi prvé obdobie, keď sa bolo treba zoznámiť s celým kolobehom, presvedčiť vtedajších poslancov o svojich cieľoch, presadiť sa, či už sa to týkalo futbalu alebo aj iných cieľov. Ale ťažké mi pripadá aj dnes isté nepochopenie a znevažovanie našej práce zo strany niektorých kolegov.

Je niečo, čo sa vám v minulosti nepodarilo dosiahnuť a čo by ste chceli presadiť v tomto volebnom období?
Teší ma, že sa nám postupne darí riešiť problémy a úlohy, ktoré sme si v minulosti predsavzali. Dali sme dokopy futbalové ihrisko, začali sa robiť detské ihriská a mnoho ďalších vecí. Taký dlhodobejší cieľ, ktorý ešte vidím pred sebou je riešenie kompostoviska na zelený odpad z dediny. Je to ale nákladná záležitosť, bude si to vyžadovať aj dlhší čas aj peniaze.

Vo svojom volebnom programe hovoríte, že „šport, kultúra, cirkev a práca môže rusovčanov spájať“. V obci je stále cítiť polarizáciu, rozdelenie obce a občanov sa nedarí riešiť. Ako konkrétne si teda to spájanie predstavujete, čo podľa vás treba urobiť?
Mrzí ma tá polarizácia, lebo roky som sa snažil dávať dokopy mladých aj starých rusovčanov cez rôzne kultúrne či športové akcie. Ale ide to všetko veľmi pomaly. A v poslednom predvolebnom období bolo cítiť veľkú nevraživosť, znehodnocovanie práce ľudí, ktorí sme okolo starostu. Je dobré, keď súperime v myšlienkach, nápadoch či akciách. Ja by som sa nikdy neznížil k tomu, aby som znevážil robotu druhého, čo sa občas z druhej strany bohužiaľ stáva. Obávam sa, že toto delenie je spôsobené súperením konkrétnych ľudí v pozadí a kým tu bude prítomné, bude tu stále aj to delenie.

V tomto volebnom období zastávate aj pozíciu zástupcu starostu. Čo vám táto pozícia dáva z pohľadu na riadenie chodu obce a správu vecí verejných?
Som so starostom viac v kontakte, vidím jeho prácu viacej zblízka, vidím, čo dokáže vybaviť mimo rozpočet. Máme veľa pracovných sedení, ako napríklad naposledy pri riešení zóny Sever, kde musíme spoločne ustriehnuť, aby sa ten areál nezmenil na masívnu výstavbu. Inak sa ale stále cítim ako obyčajný poslanec.

Pred štyrmi rokmi ste v podobnom rozhovore spomenuli, že by ste boli za postupnú výmenu stromov na Gaštanovej aleji. V minulom roku ste sa zúčastnili práce v iniciatívnej skupine „Gaštanová alej“, ktorej výsledkom bol dôkladne rozpracovaný návrh na postupnú výmenu pagaštanu konského za pagaštan pleťový. Ste s takýmto plánom spokojní a bude ho možné presadiť do života?
Ja som gaštany vždy mal rád a je mi ľúto nutnosti ich výmeny, ale je to celoeurópsky problém s ktorým tu my nič nespravíme. Škoda, že v minulosti tam boli na starostu tvrdé tlaky a invektívy, ktoré spôsobili, že sa ďalej touto témou už nechcel zaoberať. Ale rozhodne som za to, aby sa obnova uskutočnila v tom rozsahu, ako sme k tomu dospeli a som s týmto plánom stotožnený. V minulosti sme sa snažili o takmer rovnaké riešenie, ale boli sme nepochopení. Snáď teraz to dotiahneme do konca.

Máte aj po štyroch rokoch pocit, že by Rusovciam pomohlo osamostatnenie sa od Bratislavy, alebo vám to už nepripadá aktuálne?
Situácia je síce stále rovnaká, ale v súčasnej situácii je to už asi nereálne.

Máte nejaký odkaz pre ľudí, ktorí vám v tomto volebnom období dali svoju dôveru a aj pre ostatných rusovčanov?
Verím, že za svoju prácu robíme dobre, peniaze, ktoré máme v rozpočte sa podľa mňa rozumne zhodnocujú a aj vzhľadom na problémy v celej republike sa nemáme za čo hanbiť. Ďakujem všetkým za dôveru.

Ďakujeme za rozhovor.