Hlavným cieľom je zachovanie charakteru Rusoviec

Aj v tomto volebnom období vám plánujeme priniesť rozhovory s našimi zvolenými zástupcami. Prvý, ktorý nám poskytol rozhovor, je dlhoročný poslanec Miestneho zastupiteľstva p. Róbert Kalmár

Dobrý deň. Poslancom ste už tretie volebné obdobie. S akým odhodlaním vstupujete do tohto volebného obdobia? Máte nejaký cieľ, čo by ste chceli dosiahnuť alebo presadiť?
Cieľov je veľa, ale osobne budem rád, ak sa podarí presadiť čokoľvek, čo pomôže zlepšiť kvalitu života Rusovčanom. Tým hlavným cieľom však je a vždy bude zachovanie charakteru Rusoviec.

V posledných voľbách ste kandidoval aj na starostu obce s pomerne obsiahlym programom. Máte v pláne niektoré body programu presadzovať aj z pozície poslanca?
Možnosti presadzovať takto obsiahly program z pozície poslanca je dosť obmedzená. Obzvlášť, ak zoberiete do úvahy zloženie súčasného miestneho zastupiteľstva. Aj napriek tomu verím, že moji kolegovia v zastupiteľstve majú ochotu podporiť uznesenia, ktoré chránia záujmy Rusoviec a Rusovčanov, alebo umožňujú zlepšiť kvalitu života v našej mestskej časti. Čo už aj vo viacerých prípadoch dokázali.

Ako vnímate atmosféru v miestnom zastupiteľstve v tomto volebnom období a čím sa odlišuje od predchádzajúcich?
Rozhodnutia súčasného miestneho zastupiteľstva sú oveľa viac vypočítateľnejšie. Nehovorím však, že sú lepšie, alebo horšie. Mám taktiež pocit, že rokovania súčasného zastupiteľstva sú o čosi vecnejšie.

Vo volebnom programe máte prevzatie cintorína do správy mestskej časti. Tento bod malo vo svojom programe aj viacero ďalších poslancov. Vyvíjate v tomto smere nejakú spoločnú aktivitu?
Priznávam, že zverenie cintorína do správy mestskej časti sa rieši už príliš dlho. Veď prvý raz v nejakej ucelenej podobe sa touto témou zaoberalo miestne zastupiteľstvo už na zasadnutí dňa 17.9.2009. Otázka prečo to tak dlho trvá je teda na mieste. Ako správne uvádzate zverenie cintorína do správy mestskej časti malo viac kolegov vo volenom programe. Dokonca zopár z nich rokovania v tejto veci považovali pred voľbami, za svoj úspech, s ktorým sa chválili vo volebných letákoch. Bohužiaľ nejaká spoločná aktivita zatiaľ neprebehla. Podľa mojich informácii prebehli rokovania, za účasti starostu mestskej časti a pána poslanca Lošonského. Osobne som rád, že nejaké rokovania prebehli, ale v tejto otázke chýba zásadné rozhodnutie. Tým rozhodnutím je uznesenie miestneho zastupiteľstva, ktoré by vyjadrilo vôbec ochotu prevziať cintorín do správy mestskej časti s určením podmienok a s jasnou predstavou, ako by táto správa bola zabezpečená a financovaná. Osobne som pripravený podporiť akúkoľvek zmysluplnú iniciatívu v tejto veci.

Aké problémy v obci vnímate ako poslanec aj ako občan a čo by sa s nimi dalo robiť?
Veľkým problémom mestskej časti je živelná výstavba. Na jednej strane má mestská časť nadštandardné vzťahy s viacerými developermi a získava od nich určité benefity. Na druhej strane nevie zabezpečiť, aby sľuby tých istých developerov dané napríklad v urbanistických štúdiách prerokovaných aj miestnym zastupiteľstvom boli dodržané. Pamätám si, keď som bol prvý raz zvolený za poslanca panovala v zastupiteľstve aj na miestnom úrade veľká nevôľa pri téme postupného vypracovania územných plánov zóny. Dnes sa ukazuje, že to môže byť jeden z mála naozaj účinných nástrojov regulovania výstavby. Som preto rád, že v súčasnosti sa rozbieha obstaranie aspoň prvého z nich a to pre oblasť Rusovce Sever. Verím, že onedlho budeme pokračovať aj ďalšími časťami Rusoviec.

Máte nejaký odkaz pre ľudí, ktorí vám v tomto volebnom období dali svoju dôveru a aj pre ostatných rusovčanov?
Môj odkaz je určený všetkým obyvateľom Rusoviec, ktorým nie je ľahostajné v akom prostredí bývajú. Chcem ich vyzvať, ak ich trápi nejaký problém, ktorého riešenie by mohlo byť v silách miestneho zastupiteľstva resp. miestneho úradu, aby neváhali a obrátili sa na nás. Nech to vyzerá akokoľvek, ale samospráva sa môže zaoberať len problémami, o ktorých má dostatočné informácie.

Ďakujeme za rozhovor