Prioritou je zlepšenie komunikácie

V najbližšom období sa vám chystáme na tomto mieste priniesť krátke rozhovory so všetkými poslancami Miestneho zastupiteľstva. Na začiatok sme vyspovedali pána poslanca Karola Farkašovského.

Aká je vaša priorita, ako poslanca MZ, na najbližšie obdobie?
Poslaneckú funkciu vnímam ako dlhodobú službu občanom, voličom, ktorých dôveru si veľmi vážim. Chcem prispieť k tomu, aby sa posilňovala aj voči novému miestnemu zastupiteľstvu. Cestu vidím v podstatnom zlepšení komunikácie na úrovni miestne zastupiteľstvo - občan /je jedno či starý, alebo nový/ a v kultivovanej, vecnej komunikácii i medzi samotnými poslancami miestneho zastupiteľstva, ktoré si tým v očiach ľudí samo vytvára vizitku.
Dôležitým prvkom v rámci komunikácie sú Rusovské noviny. Tie si vzhľadom na dnešnú dobu zaslúžia modernejšiu tvár, vyváženejší, zaujímavejší obsah, multimediálnu prepojenosť s internetom, interaktívnejšiu formu s intenzívnejšou prezentáciou občianskych názorov a z času na čas možno i širší tematický záber na to, čo sa deje aj v okolí. Veď Rusovce sú súčasťou zaujímavého regiónu v rámci ktorého vidím možnosti užitočnej spolupráce.
Mojou prioritou je taký plán územného rozvoja, ktorý zachová vidiecky ráz obce, bez výstavby vysokopodlažných budov. Na druhej strane čo so stavbami, ktoré sú alibisticky označované za pamiatky, no v skutočnosti sú hanbou Rusoviec. Treba sa opýtať na názor občanov a potom rozhodnúť. Ale dôležité je konať, pohnúť sa dopredu.
Keďže spokojnosť občanov je pre mňa najdôležitejším kritériom, určite budem podporovať rozvoj a zveľaďovanie ponuky služieb.
Za mimoriadne dôležité považujem riešenie dopravy v Rusovciach s cieľom chrániť zdravie všetkých obyvateľov a najmä detí. Značky o povolenej 40-tke, či sporadické policajné kontroly dodržiavania rýchlosti v obci nepovažujem za efektívne. Dopravu treba účinným spôsobom spomaliť. Dá sa to kruhovými objazdmi, ostrovčekmi podľa príkladov v Rakúsku, spomaľovačmi na viacerých vedľajších cestách, kde už v minulosti došlo k nehodám. Budem tiež iniciovať rekonštrukciu starých a výstavbu nových chodníkov v obci a nahradenie „frontových búdok“ takými autobusovými zastávkami, ktoré zodpovedajú úrovni a kultúre 21. storočia.
Spokojnosť človeka podmieňuje prostredie v ktorom žije. Zveľaďovanie zelene, trvalá ochrana gaštanov pravidelnými postrekmi, čistota lesoparku, jazier to je oblasť, ktorú považujem za výrazný predmet môjho záujmu. Súčasťou ochrany životného prostredia je aj riešenie kompostoviska a systém zberu zeleného odpadu. Nie je to len problém Rusoviec. Myslím, že by sa mohlo veľmi efektívne spojiť úsilie všetkých troch mestských častí - Rusovce, Jarovce, Čunovo - a spoločne by sme mohli vybudovať kompostovisko, ktoré by slúžilo všetkým trom obciam.
Teraz by mala nasledovať obligátna otázka - kde na to vziať? Dá sa lamentovať, že peniaze nemáme, že sme zase dostali menej. Dajú sa peniaze prerozdeliť, stojí za to pokúsiť sa o iný zdroj financií než štátny rozpočet. Myslím tým na eurofondy. Z hľadiska svojho historického či kultúrneho postavenia si Rusovce zaslúžia pomoc tohto druhu a byť v tom nápomocný považujem za zmysluplnú osobnú výzvu.

Ako si predstavujete spoluprácu s občianskymi združeniami?
Ak sú v nich ľudia, ktorým ide o verejný záujem, ktorí chcú pomôcť a sú v danej problematike doma tak je to znova len o komunikácii. Ako poslanec považujem za čestné a korektné počúvať hlas občana /jednotlivca, alebo občianskeho združenia / nielen dva týždne pred voľbami, ale plné štyri roky. Je to veľmi užitočné a určite je to efektívny spôsob, ktorým možno veci meniť k lepšiemu. A o to mi ide ako poslancovi i ako človeku, ktorý tu v Rusovciach chce s rodinou šťastne a spokojne žiť.