Metropolis – spása alebo pohroma?

V utorok 9.2. sa v kultúrnom dome v Jarovciach uskutočnila prezentácia urbanistickej štúdie plánovaného polyfunkčného športovo-rekreačného komplexu Metropolis. Zo strany investora sa ozývali chválospevy na ekonomické prínosy tejto investície, nesúhlas a odmietnutie kasína dominovali na strane občanov. Čo tento projekt prinesie občanom zadunajských mestských častí Bratislavy?

V kultúrnej sále sa zišlo vyše stovky občanov Jaroviec, Rusoviec a Petržalky. V prvej časti prezentácie projekt predstavil predseda predstavenstva Tri Granit Development Corporation, a. s., Gábor Zászlós a spracovatelia dokumentácie z IPR Slovakia a ateliéru Aurex.
Celý komplex sa má rozprestierať v priestore okolo diaľnice D2 medzi odpočívadlom Jarovce a chráneným areálom Jarovskej bažantnice. Toto územie je už aj v súčasnom územnom pláne Bratislavy určené na zástavbu. Developerom projektu má byť Tri Granit Development, známy napríklad z realizácie Polus City centra, či objektu Tri veže na Bajkalskej ulici. Predstavené boli dve varianty štúdie, ktoré sa líšili rozložením a určením objektov. V oboch prípadoch išlo o kombináciu kasína, zábavného centra, aquaparku, nákupnej zóny, prípadne konferenčného centra a hotelov.
P. Zászlós vymenoval prínosy projektu pre Bratislavu aj Slovensko. Takéto centrum podľa neho prinesie vysoké príjmy z daní a poplatkov, prinesie zamestnanosť počas výstavby aj počas prevádzky a to nielen robotnícke a nižšie profesie, ale aj mnoho manažérskych a sofistikovaných pracovných miest.
V následnej diskusii, ktorá bola – ako všetky verejné prezentácie – plná emócií, prekrikovania sa a skákania si do reči, prítomní občania odmietli myšlienku postavenia kasína v tomto priestore. Argumentovali zvýšeným rizikom gamblerstva, prostitúcie, kriminality či prania špinavých peňazí. Poukazovali aj na odmietavé stanovisko bratislavského arcibiskupa. P. Zászlós sa snažil argumentovať tým, že v Bratislave fungujú už tri kasína a nepriniesli žiadne z týchto negatív, ako aj rôznymi zahraničnými štúdiami, ktoré v okolí rezortných kasín, aké sa plánuje pri Jarovciach, zaznamenali skôr zníženie pouličnej kriminality. Ľudí tieto argumenty však nepresvedčili a žiadali, aby sa projekt realizoval bez kasína. To by zase ale nevyhovovalo investorovi, kasíno je súčasťou ekonomických kalkulácií tohto megaprojektu.
Na otázku z pléna, ako môžu občania ovplyvniť rozhodovací proces, sa dozvedeli, že v rámci hodnotenia investičného zámeru sa bude konať aj hodnotenie vplyvov na životné prostredie, kde budú mať občania možnosť pripomienkovať celý projekt a jeho negatívne dopady. Investičný zámer by mal byť hotový v marci. Posudzovanie vplyvov potom potrvá asi 9 mesiacov.

Názor autora článku: Nie som priaznivcom výstavby kasína, ale nemyslím, že hlavné negatívne vplyvy na Bratislavu a naše zadunajské obce by vyplývali z jeho prítomnosti. Do takéhoto rezortného kasína bude chodiť smotánka a zahraniční turisti, prídu po diaľnici, zahrajú si, nechajú tu peniaze a odídu. Oveľa väčší vplyv na charakter tejto oblasti bude mať projekt ako celok. Pôjde o veľkomestský komplex, ktorý priblíži veľkomesto k našim mestským častiam a postupne ohrozí vidiecky charakter nášho prostredia. Už len prítomnosť 25 – 30 poschodových hotelov v našom dohľade zmení panorámu nášho okolia, nevraviac o následnej výstavbe ďalších priľahlých sídlisk. Ako ukazuje v súčasnosti platný územný plán, v priebehu 20 rokov Petržalka pohltí Jarovce a tie sa zmenia zo satelitnej obce na predmestie Bratislavy. To bude mať na život v Jarovciach oveľa väčší vplyv ako prítomnosť, či neprítomnosť kasína v pripravovanom komplexe. A nám Rusovčanom ostáva dúfať, že sa podarí udržať veľkomesto ďaleko od našej obce čo najdlhšie a vidiecky ráz našej obce ostane ešte dlho zachovaný.

Ďalšie fotky nájdete v našej fotogalérii.