Nový liek na problémy Rusoviec?

V stredu 20. januára sa uskutočnilo na miestnom úrade zaujímavé stretnutie. Architekt Juraj Michálek a študent programu Priestorové plánovanie a manažment na Slovenskej technickej univerzite Michael Likier prišli s ponukou na komplexné riešenie problémov Rusoviec.

Na stretnutí so starostom, zástupcom starostu a zástupcami občianskych a ochranárskych združení sa však nehovorilo priamo o problémoch Rusoviec, ale o metóde, ako k riešeniam dospieť. Architekt Juraj Michálek predostrel inovatívny model verejnej súťaže, ktorá podľa jeho slov vedie ku skutočným, nielen k fiktívnym riešeniam problémov. Ako príklad fiktívnych a nevhodných riešení uviedol príklad architektonickej súťaže na riešenie podhradia v oblasti Vydrice. Podľa Michálka súťaž má byť verejná, neanonymná a bez akýchkoľvek vstupných obmedzení (vrátane územného plánu). Výber riešení nemá byť na komisii zástupcov akejkoľvek inštitúcie (miestny úrad, poslanci, komora architektov...), ktorých nazýva „formálne kompetentní“, ale priamo na predkladateľoch riešení. Tí sú podľa neho „činne kompetentní“ – sami študujú a riešia predložené problémy a navrhujú riešenia. Všetky riešenia majú byť verejne vystavené a vo verejnej diskusii obhajované. P. Michálek vypracoval algoritmus „sociálneho samovýberu“, pri ktorom po verejnej diskusii s vyhlasovateľmi súťaže a občanmi o návrhoch hlasujú samotní predkladatelia, pričom váha ich hlasov je priamo závislá od počtu hlasov, ktoré dostanú od protikandidátov. Víťazné riešenie bude samozrejme následne posúdené samosprávou a občanmi a v prípade odmietnutia musí byť vyhlásená nová súťaž.
Tento algoritmus prirovnal ku vzťahu doktora a pacienta. Doktor navrhuje najlepší spôsob liečby, pacient má právo na všetky informácie a diskusiu s ním, ale o samotnej liečbe rozhoduje „činne kompetentný“ doktor. Pacient môže liečbu odmietnuť, ale nemôže rozhodovať o konkrétnych riešeniach.
P. Michálek a p. Likier navrhli samospráve, aby vypísala verejnú súťaž na riešenie problémov Rusoviec podľa navrhovaného modelu. V tejto verejnej súťaži by potom predložili svoje riešenia a súťažili by s kýmkoľvek popísanou metódou. Podľa ich slov je na samospráve, či takúto ponuku prijme a otvorí tak ďalšiu možnosť na zlepšenie života v Rusovciach.