Ako ďalej s Maďarskou školou?

Budova bývalej Maďarskej školy opäť vyvoláva emócie. Nedávno bola vo verejnej súťaži predaná za takmer dvojnásobok požadovanej ceny. Víťaz, prevádzkovateľ reštaurácie Antica Toscana, p. Mirko Berretini, ju chce prerobiť na galériu jedál a vín, prvotriednu tichú reštauráciu a upraviť pozemok na botanickú záhradu. Časť objektu by využil na bývanie. A tu sa začína spor s obyvateľmi Irkutskej ulice, ktorý viedol k vypísaniu petície a usporiadaniu verejného zhromaždenia.

Súťaže sa zúčastnil aj p. Jaborek, ktorý sa už dlhú dobu snaží získať tento objekt do vlastníctva. V minulosti sa už zúčastnil súťaže o kúpu tohto objektu s projektom na vybudovanie penziónu. Dokonca mu bol predaj schválený poslancami a predaju zabránil až nesúhlas primátora Bratislavy na podnet niektorých občanov. V súťaži, ktorá sa uskutočnila toto leto, sa mu nepodarilo zvíťaziť. Napokon spolu so susedmi z Irkutskej ulice spísali petíciu proti vybudovaniu reštaurácie v tomto objekte, nakoľko sa obávajú zvýšeného množstva automobilov a rušivej prevádzky.
Z tohto dôvodu sa vo štvrtok 3.9.2009 uskutočnilo verejné zhromaždenie. Okrem p. starostu a prednostky úradu sa na ňom zúčastnili poslanci Berkovič a Farkašovský, p. Straka za výberovú komisiu, víťaz súťaže p. Berretini a asi desiatka obyvateľov Irkutskej ulice. Po krátkom úvode p. starostu sa strhla búrlivá diskusia, v ktorej nechýbali emócie, vzájomné obvinenia až osočovanie a osobné urážky. V argumentačnej rovine sa spomínali hlavne obavy o množstvo automobilov, ktoré budú v tejto oblasti parkovať, hlučnosť reštauračného zariadenia a narušenie pokojného bývania. Známy obyvateľ Rusoviec, p. Štefan Koška, bezprostredný sused reštaurácie Aréna pripomenul, že v podmienkach súťaže bol preferovaný účel využitia objektu bývanie, čo v prípade reštaurácie nie je splnené. Položil rečnícku otázku, či v Taliansku by povolili postavenie reštaurácie vo vilovej štvrti. P. Jaborek pridal svoje „zážitky“ s klientelou Anticy Toscany a vyjadril presvedčenie, že občania Irkutskej ulice nedopustia, aby im tam robili problémy celý život.
P. Berretini vyjadril presvedčenie, že luxusná reštaurácia, ktorú v tomto objekte vybuduje, nebude pôsobiť rušivo a bude podstatne tichšia, ako okolité prevádzky. Prisľúbil vyriešiť problémy s parkovaním vrámci priľahlého prenajatého pozemku tak, aby obyvatelia neboli obmedzovaní návštevníkmi. Vyjadril presvedčenie, že sa mu podarí vyriešiť všetky potenciálne problémy v spolupráci so všetkými susedmi, ktorým prisľúbil ďalšie rokovania. Pani prednostka Gáfriková vo svojom vstupe reagovala na obvinenia z netransparentnosti predaja. Postupovalo sa presne podľa novoprijatého zákona o majetku obcí. Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená v miestnej aj regionálnej tlači a všetci súťažiaci mali rovnaké podmienky. P. starosta susedom objektu vysvetlil, že budú účastníkmi v stavebnom konaní, kde budú môcť podávať svoje pripomienky a námietky. P. Berkovič spochybnil kvalitu tejto verejnej súťaže a uviedol, že bol jediný, ktorý proti výsledku hlasoval.
Po osobných útokoch p. Jaboreka na osobu prednostky aj starostu mu p. Antoš pripomenul, že v súťaži v roku 2004 napriek neskorému doručeniu prihlášky sám prižmúril oko a umožnil mu zúčastniť sa súťaže a predložiť zámer na vybudovanie penziónu. Na obvinenia z pochybenia výberovej komisie reagoval p. Straka, ktorý vysvetlil, prečo komisia postupovala tak, ako postupovala. V podmienkach súťaže bolo možné zriadenie prevádzky s preferenciou bývania. Ponuka p. Berretiniho tomuto plne zodpovedala a keďže podal najvyššiu ponuku, o 10 000 € vyššiu, ako bola nasledujúca, stal sa jednoznačným víťazom. P. Berretini ešte raz prejavil vôľu dodržať všetky zákonné postupy a podmienky a vyriešiť problém s parkovaním.
Na záver jeden z občanov, p. Šesták, ktorého príspevky po celú dobu vnášali do diskusie vecný tón, požiadal p. starostu o preskúmanie zákonných možností na zrušenie predaja a vypísanie novej súťaže. To mu p. starosta prisľúbil a po troch hodinách sa búrlivá diskusia skončila. Dúfajme, že ďalší vývoj kauzy už bude prebiehať vo vecnom duchu.
Maďarská škola chátra. To potvrdí každý, kto okolo nej aspoň sporadicky chodí už niekoľko rokov. Jej osud je stále nejasný. Len čas ukáže, či sa budeme s ľútosťou pozerať ako chátra ďalej – po vzore kaštieľa a priľahlých objektov lemujúcich Balkánsku ulicu či budovy bývalej škôlky na rohu Maďarskej a Gerulatskej ulice (známej aj ako fitnescentrum) – alebo spoločnými silami dokážu všetci zainteresovaní nájsť konečne prijateľné riešenie. O osude bývalej Maďarskej školy vás budeme aj naďalej informovať.