Míľa pre mamu prekonáva v Rusovciach každoročne svoje malé rekordy

Po tretí rok organizovali dobrovoľníci z MC KUKULIENKA pod záštitou starostu MČ Rusovce a za pomoci MP RUSEKO a SĽUK Rusovskú Míľu pre mamu. Vďaka nim sa v predvečer Dňa matiek stretlo v Rusovciach niekoľko desiatok detí, ich mám a starých mám, otcov a manželov, aby sa spoločne zabavili, pozreli si vystúpenia a v neposlednom rade prešli Míľu pre mamu – 1609 metrov za materstvo a „priestor pre mamy a deti“.

Tak ako my, stretli sa desiatky ľudí aj na ďalších 26 miestach Slovenska -. Míľa pre mamu sa konala nielen u nás, ale na celom Slovensku. Pod záštitou Únie materských centier, s podporou sponzorov, ale hlavne vďaka obrovskému nasadeniu matiek z materských centier sme sa spoločne postavili za mamy, ich lásku a ich práva. Lebo iba šťastné mamy môžu mať šťastné deti.

Práve heslo „vytvorme priestor mamám a deťom“ bolo podtitulom tohtoročnej míle pre mamu – priestor bez fyzických ale i ľudských bariér. Uznanie materstva a výchovy detí ako dôležitej práce. Kultúrne akcie, na ktorých nie sú deti rušivým elementom. Spoločenskú podporu pre realizáciu matiek bez ohľadu na vek ich detí.

Včerajšia akcia sa niesla práve v tomto hesle. Zábavy pre deti a mamy, vystúpenie malých aj veľkých tanečníkov z tanečnej školy Mirky Kosorínovej a Mateja Chrena a z DFS Gerulata. Radosť v očiach detí a aj ich rodičov, popoludnie, počas ktorého si našli na seba čas, stretli sa s kamarátmi a známymi.

Naďalej sa počas Míle pre mamu snažíme prekonávať rekordy – aj keď už nejde o zápis do guinessovej knihy, zaujíma nás koľkí sa na celom Slovensku stretneme a prejdeme Míľu pre mamu.

Na úplne prvej Míli, v roku 2004 sa stretlo 108 účastníkov. Odvtedy nabrala Míľa pre mamu obrovské rozmery, presunula sa aj za hranice našej krajiny. Každé materské centrum zapojené do Míle, každý pár nôh, ktoré ju prejdu, sú článkami reťaze, ktorá nesie posolstvo matiek a ich detí.

S hrdosťou sme prečítali tohtoročné výsledky - v roku 2009 sa Míle pre Mamu na Slovensku zúčastnilo 10 317 registrovaných účastníkov, čím bol prekonaný vlaňajší počet o takmer 3 000 účastníkov.

Aj my v Rusovciach sme prispeli svojim malým, ale dôležitým dielom. Stretlo sa nás 237, znova o niečo viac ako v minulom roku. Všetkým vám ďakujeme, že ste prišli.

Naša vďaka patrí aj mamičkám a babičkám čo upiekli koláčiky, dievčatám pri registračnom stolíku, Mirke Ondríkovej, ktorá maľovala viac ako štyri hodiny detské tváričky. Mamičkám a babičkám zo šikovných rúčok z Čunova. Ich mamám, manželom a deťom, ktoré ich podporovali nielen v tento deň, ale po celý rok. Ďakujeme, za to, že ste.

A o rok na Míli pre Mamu, dovidenia ….

Fotky z tohoročnej Míle pre mamu nájdete na stránkach www.kukulienka.sk

Písané pre Rusovské noviny a www.rusovce.info