Galéria DANUBKA naberá dych

Galéria DANUBKA na Balkánskej 118A v Bratislave - Rusovciach ešte stále zaznamenáva záujem ľudí o návštevu úspešnej výstavy o histórii Rusoviec. Výstava sa však skončila 30.septembra a dnes už v priestoroch galérie dominujú diela akademického maliara Mariána Oravca, insitného maliara Petra Chobota a výtvarníčky Kataríny Vanekovej.

Akademický maliar Marián Oravec, žiak Albína Brunovského na VŠVU v Bratislave, je slovenskej verejnosti pomerne málo známy, lebo väčšinu svojho doterajšieho tvorivého obdobia strávil v zahraničí, najmä v Austrálii. Jeho diela mohli milovníci umenia obdivovať v galériách v Melbourne, Utrechte, Amsterdame, Antverpách, v Splite, ale aj v Bratislave, a dnes aj v Rusovciach. Jeho olejomaľby s mytologickým nádychom, alebo grafiky realizované náročnou technikou lept-mezzotinta, sú jedinečné a objednávajú si ich nároční klienti - milovníci umenia. Zaujímavosťou je tiež, že v ranom období svojej výtvarnej činnosti kreslil komiksy a ilustroval knižky.

Insitný maliar, Ing. Peter Chobot, je v podstate technik, ale s neobyčajným citom pre výtvarné umenie. Je z generácie, ktorá obdivovala hudbu Mariána Vargu a ním ovplyvneného smeru hudobnej tvorby šesťdesiatych rokov minulého storočia. Toto sa premieta do jeho výtvarnej tvorby veľmi inšpiratívne, pričom vznikajú diela, ktoré sú veľmi pozitívne, ľudsky prijímané a vnímané bežnými svedkami jeho tvorivých myšlienok. Prevládajú tu diela maľované technikou pastelu, ale nie sú zanedbateľné olejomaľby, alebo kombinované techniky.

Výtvarníčka, Mgr.art. Katarína Vaneková, je absolventkou VŠVU - reštaurovanie polychrómovanej plastiky. Jej tvorivé presahy ju priviedli do ateliérov skla a svoje tvorivé túžby realizovala aj s hlinou, čo pretavila aj do prvých keramických objektov. Jej námetmi sú hlavne ľudská figúra - žena. Žena, ako odhodlaná, trpiaca, vzrušujúca a erotizujúca. Významné miesto v jej tvorbe je šperk a bižutéria v prevedení sklo a keramika.

Návštevníci galérie, popri prehliadke výtvarných diel, ktoré sú mimochodom predajné, môžu si vybrať aj z ponuky 32 titulov kníh s tématikou Bratislavy a jej histórie, medzi nimi aj o Rusovciach, Jarovciach, či Petržalke. K týmto pribudnú pred Vianocami aj tituly detskaj literatúry pre najmenších.

Pre budúci rok galéria pripravuje kalendár podujatí, pre ktorý už dnes sú potvrdené autorské výstavy ukrajinského akademického maliara Vasila Tekeľa, žijúceho v Rusovciach a výtvatníčky Mgr.art. Kataríny Vanekovej.

Návštevníci galérie, popri obdivovaní, alebo výbere umeleckých diel, alebo knižiek, môžu využiť pohostinnosť umeleckej kaviarne, ktorá je integrovanou súčasťou galérie. V ponuke je kvalitná značková káva, čaje, zmrzlina, dezerty a nápoje, samozrejme v nefajčiarskom prostredí.

Rusovce, ponúkajúce množstvo obdivuhodných poznatkov a artefaktov z dávnejšej, ale aj novšej minulosti, ponúkajú dnes už aj kultúrne zážitky z oblasti výtvarného umenia, čo nie je až tak bežné v podmienkach malých obcí, alebo mestských častí. Verím, že obyvatelia a návštevníci Rusoviec tento fakt náležite ocenia.

Aktualizácia 19.3.2009: Galéria bola zrušená a výstava presťahovaná do Petržalky. Viď Aktuality.