Rusovské šantenie prilákalo stovky účastníkov

Vyváľanie sa a vyšantenie sa v pene na penovej párty, mokré tenisky a šťastný úsmev na tvári - takýto nezabudnuteľný zážitok si odniesli deti a rodičia z oslavy dňa detí v Rusovciach.

Skákacie atrakcie, súťaže, tvorivé dielne, vozenie na poníkoch, maľovanie na tvár, to všetko si mohli deti vyskúšať počas rusovského šantenia.
„Našim cieľom bolo spraviť deťom radosť a pripraviť im predovšetkým športové popoludnie,“ povedal za organizátorov rusovského šantenia Palo Mokráň z Občianskeho združenia Kukulienka .
To sa podarilo vďaka športovým pomôckam, ktoré zapožičala na oslavu spoločnosť Action Land z Čunova a Chránené bývanie Gerulata z Rusoviec. A tak si deti mohli vyskúšať súboj gladiátorov, naťahovanie sa za cukríkom v gume priviazanej o strom, preťahovanie lanom, či visieť dolu hlavou prilepený na stene zo suchého zipsu.

Veľkým lákadlom bolo pre deti aj tanečné vystúpenie a po ňom malá škola Hip-hopu, kde sa mohli naučiť pár základných krokov a niektorí sa možno vďaka tejto akcii dajú na tanečnú dráhu.
Detská oslava bola príspevkom k cyklu osláv k tohtoročnému 800. výročiu prvej písomnej zmienky o Rusovciach, preto deti v jednej zo súťaží mali odpovedať na otázky o histórii a súčasnosti Rusoviec.

Do komunitných aktivít sa postupne zapájajú aj známe osobnosti bývajúce v Rusovciach. Tentokrát zabrnkali organizátori na športovú strunu, výsledkom čoho bola autogramiáda Zdena Cígera. Okrem rozdávania podpisov Zdeno Cíger vylosoval 3 výhercov spomedzi všetkých detí, ktoré sa zapojili do súťaží. Hlavnú cenu – týždňový detský tábor – venovala rovnako ako vlani tenisová škola Top Tenis.

Okrem toho sa šantilo a zabávalo spolu s obyvateľkami Chráneného bývania Gerulata, zriadeného Kresťanskou ligou pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku. „Sme radi, že sme sa mohli zapojiť do tejto akcie,“ povedala štatutárna zástupkyňa OZ Kresťanská liga pani Ingrid Iványová. „Je pre nás veľmi dôležité integrovať sa medzi spoluobčanov Rusoviec“.

V minulom roku sa rozhodli organizátori akcie vytvoriť rusovský rekord v dĺžke ľudského vláčika. Tento rok išlo o prekonanie dĺžky vláčika. Za zvuku tónov známej piesne „Jede, jede mašinka“ sa tentokrát do vláčika pridalo 165 detí, rodičov a starých rodičov, čím bol prekonaný vlaňajší rekord štvornásobne. Ako povedala štatutárka OZ Kukulienka, Andrea Čvapková: „99 metrový vláčik nás nesmierne teší a je znakom toho, že počet rodín s deťmi v Rusovciach rastie a aj ich záujem o komunitné aktivity. Deti si zmrzlinu od Tuky Car Wash za účasť vo vláčiku naozaj zaslúžili.

Po piatej hodine, keď už mnohí boli celkom vybláznení, prišiel vrchol programu. Za asistencie dobrovoľných hasičov bola odštartovaná penová diskotéka, príjemné schladenie v horúcom počasí. Oblaky peny padali z výšky na deti, postupne sa z peny tvorila súvislá biela prikrývka, ktorá vábila svojou hebkosťou. A tak sa deti aspoň na chvíľu cítili ako v oblakoch.

Na záver už zostáva len poďakovať dobrovoľníkom z OZ Kukulienka. Znova prekvapili perfektne zorganizovanou akciou, akých bývalo donedávna v Rusovciach len málo. „Naša vynaložená energia by nestačila, keby nás finančne a nefinančne nepodporili Magistrát hlavného mesta Bratislava, Coca Cola, Action Land, Top Tenis, MÚ Bratislava - Rusovce, Tuky Car Wash, Mc Donald, Prvá stavebná sporiteľňa, rusovskí dobrovoľní hasiči, p. Jenčík, p. Mede, p. Vojtko a p. Bugár. Veľká vďaka patrí aj rusovským žiakom a žiačkam, ktorí nám pomohli pri organizovaní jednotlivých súťaží. A poďakovať by sme sa chceli aj poslancom Polákovi a Tulekovi za výpomoc na skákacích atrakciách.“, doplnila Andrea Čvapková z OZ Kukulienka .
Deti sú to najcennejšie, čo v živote máme. Deň detí by mal byť preto oslavou naozaj významnou. Sme radi, že sa nám to v Rusovciach už po tretí rok darí.