Ďalšia možnosť pre lepšie Rusovce

Od 31. marca je vonku výzva Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR v rámci OP Bratislavský kraj. Po prečítaní výzvy som si ešte raz prešiel jednotlivé oblasti podpory a v hlave som si ku každej predstavil súčasný stav v Rusovciach. A na čo som prišiel?

Takmer každá z aktivít, na ktoré je možné získať peniaze by bola pre Rusovce a našich občanov nielen prínosom ale aj niečím čo by výrazne zmenilo tvár a imidž mestskej časti. O čo teda ide?
Podľa informácií vo výzve môžeme po predložení projektu získať prostriedky na dve základné oblasti:
1. regenerácia sídiel
2. zachovanie prírodného dedičstva a budovanie cyklistických trás

Ako som už spomenul, v obidvoch oblastiach majú, podľa môjho názoru, Rusovce nedostatky resp. možnosti väčšieho rozvoja. Pod oblasťou regenerácia sídiel je možné získať podporu na úpravu verejných priestranstiev, ako sú námestia či chodníky. Stav tzv. šošovkovitého námestia v Rusovciach je známy takmer celej Bratislave a predstavuje, spolu s chátrajúcim kaštieľom, jazvu na tvári našej mestskej časti. Nedá sa asi vrátiť k pôvodnému návrhu úpravy námestia, no môžeme upraviť veľkú časť námestia, vybaviť ho lavičkami, vysadiť kríky či postaviť fontánu.
Ďalšou možnosťou je budovanie a obnova detských ihrísk. To znamená nové preliezky, oplotenia či lavičky pre rodičov. Asi väčšina súhlasí, že nie je o čom premýšľať......
Nasleduje možnosť obnovy verejnej zelene. Predstavme si len priestor pred potravinami, keby sa trochu zazelenel. No nemyslím tým natretie nemožných stánkov novou zelenou.
Ešte je tu aj možnosť rekonštrukcie verejného osvetlenia za účelom zníženia energetickej náročnosti. Kto by bol proti budúcim úsporám?
Toľko z prvého súdka. V druhom som objavil ďalšie možnosti na pekné nápady. V Rusovciach máme výbornú polohu čo sa týka cyklistických trás. Máme aj nové napojenie na hrádzu. No v samotnej obci je ešte čo vylepšovať resp. vytvárať. V obci, v ktorej je od dávnej minulosti bicykel preferovaným dopravným prostriedkom, chýbajú cesty pre cyklistov. Pri pôvodnom návrhu obnovy námestia sa počítalo aj s vybudovaním takýchto ciest priamo na Balkánskej ulici. Prečo sa k tomu nevrátiť? Ak k tomu ešte pridáme ostatné ulice, tak budeme mať kompletnú sieť a občan sa bude môcť po celých Rusovciach pohybovať na bicykli bezpečne.
Najlepšie na tom všetkom je, že čím viac týchto aktivít pospájate do jedného projektu, tým máme väčšiu šancu na získanie financií.

.... a sme na konci. Na jednu výzvu vcelku pekné možnosti na skvalitnenie života a imidžu Rusoviec. Nemyslíte?

Som presvedčený, že na miestnom úrade túto možnosť zaregistrovali a dozvieme sa o čo máme my, Rusovce, z ponúkaného menu záujem. Poteší ma, ak nás kompetentní budú informovať prostredníctvom portálu rusovce.info o stave vecí. Isto si to so záujmom prečítajú aj ostatní občania. Zároveň verím, že nadviažeme na už realizované projekty a budeme úspešní.