Hurá - máme rozpočet!

Poslanec p. Karol Farkašovský sa vo svojom článku vracia k schvaľovaniu rozpočtu na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva vo februári 2008.

Na úvod dva kľúčové fakty:
Rusovce mali v roku 2007 z podielových daní 11,7 mil. Sk
V roku 2008 dostali z podielových daní 22, 2 mil. Sk, čo je zvýšenie o takmer 90%.

Z tejto sumy boli zostavovatelia návrhu rozpočtu 2008 na MÚ Rusovce očividne uveličení a rozhodli sa deliť štedro, veľkou lyžicou. Nebolo by na tom nič zlé, veď konečne je z čoho a mohlo sa ujsť na mnohé veci odsúvané pre nedostatok financií z roka na rok. Mohlo. Ušlo sa však najviac samotným rusovským úradníkom. Dokonca tak štedro, že to vyrážalo dych. V porovnaní s rokom 2007 keď z „tenkého“ a stále oplakávaného rozpočtu išlo na platy a odmeny 5,748 milióna korún, návrh na rok 2008 v položkách platy, príplatky a odmeny 14-tim pracovníkom MÚ Rusovce bol 8,7 milióna korún. Navýšenie skutočne skromné - „iba“ o 2 952 000 korún.
Keď na to občania a viacerí poslanci poukázali, hneď prišlo odôvodnenie, že sa idú prijímať noví pracovníci. Konkrétnu pracovnú náplň pre 2 a pol nového zamestnanca však na zasadnutí miestneho zastupiteľstva (28.2.2008) ani starosta, ani ekonóm MČ nevedeli spresniť. Ani termín ich nástupu. Nehovoriac o tom, že o zmene organizačnej štruktúry, ktorá s takýmto krokom súvisí a ktorú musia schváliť poslanci, nepadlo ani slovo.

Len tak mimochodom, zasadnutie MZ bolo v síce príjemných, ale značne stiesnených priestoroch Humanitného centra na Kovácsovej ulici, kde sa sotva pomestili všetci poslanci, nie to ešte verejnosť. Náhoda či zámer? Práve pri rokovaní o najdôležitejšom dokumente roka... Aj keď všetka česť hostiteľom - boli skutočne vynikajúci, úprimná vďaka za skvelú pohostinnosť.

Vráťme sa však k rozpočtu.
Pod tlakom viacerých poslancov sa napokon v schválenej verzii rozpočtu zredukovali platové položky zamestnancov Miestneho úradu na 7 490 000 Sk, čo je oproti vlaňajšku zvýšenie „iba“ o 1.751 000 Sk.

Napriek tomu však zas nezvýšilo na plán zóny pre celé Rusovce, závažný dokument, ktorý by stanovil jasné regulatívy výstavby Rusoviec teraz i na ďalšie roky. Stavebno-bytová komisia pritom ešte vlani na jeseň odporúčala plán zóny ako jednu z rozpočtových priorít roku 2008. Práve plán zóny, ktorý podrobne reguluje charakter i podlažnosť jednotlivých stavieb, má totiž ochrániť skutočne vidiecky ráz Rusoviec a podrobne stanoviť pravidlá výstavby pre všetkých budúcich investorov. Aby sme sa jedného rána nezobudili uprostred viacposchodových činžiakov a „penziónov“.

Starosta Rusoviec však takúto zábezpeku pre občanov nepovažuje za dôležitú. Asi je preňho dôležitejšie mať pri rokovaní s investormi voľné ruky, nezviazané záväzným plánom zóny. Ako inak si totiž vysvetliť, že keď sa na platy jeho úradníkov nájde 7 a pol milióna, nenájde sa pol milióna na zonálny plán a obec sa tak sama vyfauluje a dostane do polohy prizerajúceho sa štatistu?
Pritom tendencia vo všetkých mestských častiach Bratislavy je taká, že sa obecné zastupiteľstvá sami usilujú aktívne vstupovať do procesu stavebného boomu a regulovať ho podľa svojich predstáv a predstáv občanov.
Kto sa pýta občanov Rusoviec? Kedy - okrem predvolebných mítingov – sa pýtali súčasní volení zástupcovia občanov Rusoviec na ich názor?
Prečo raz Rusovské noviny „zázračne“ opäť nevyšli v čase pred schválením rozpočtu a nepriniesli jeho návrh na rok 2008 do každej domácnosti? Najmä, keď koncom roka mohli vyjsť za dva mesiace dvakrát – veď bolo treba voličom zaželať pekné sviatky. Načo by sa v novinách dával priestor na problematické témy ako rozpočet? Alebo Nová farma, ktorej definitívnu podobu stavebno-bytová komisia – a ani ostatní poslanci – dodnes nevideli?
Aj po problémoch s územným plánom Bratislavy je však isté jedno: platný je ten územný plán, ktorý schválili poslanci magistrátu 31.5.2007. A ten bez akýchkoľvek diskusií stanovuje na Novej farme individuálnu bytovú zástavbu 2+1 – teda výlučne oddelené rodinné domy s dvoma nadzemnými podlažiami a podkrovím.

Aj Rusovské noviny dostali v rozpočte pridané zo 48.000 na 84.000 Sk, čo je dobrá správa pre všetkých, ktorí považujú informovanosť občanov za dôležitú. Veď kým za 48 tisíc vyšli vlani 4 čísla, teraz by ich malo vyjsť 6 či 7. Bolo by však korektné, keby ich tvorcovia dokázali vydávať pravidelne a so širokým spektrom názorov. Aby tak vyvrátili podozrenia, že Rusovské noviny sú hlásnou trúbou starostu a vychádzajú účelovo. Malý test si dovolím obratom – tento svoj príspevok posielam aj do Rusovských novín.
Dosť podnetov na zamyslenie - aj pre niektorých mojich ctených kolegov poslancov.

A keďže máme za sebou už rok práce bez verejnej diskusie s občanmi, rozhodol som sa na najbližšom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva iniciovať zvolanie verejného zhromaždenia poslancov s občanmi Rusoviec.
Som totiž presvedčený, že občanovi a jeho problémom, potrebám, názorom, postrehom a pripomienkam treba načúvať nielen tri týždne pred voľbami.

Karol Farkašovský
poslanec MZ
predseda stavebno-bytovej komisie

PS: Skromná prosba na záver - verím, že sa na tejto webovej stránke rozbehne diskusia na tému, ktorú som otvoril. Bol by som rád, keby to bola diskusia vecná, slušná, korektná - a neanonymná. Verím, že všetkým diskutujúcim pôjde o našu spoločnú vec a pod svoj názor sa nebudú hanbiť podpísať.